برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی نقش سرمایه رابطه ای بر عملکرد سازمانی امور اقتصاد و دارایی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: صبري مريم,هاشم نيا شهرام
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد خلاق
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در کشورمان نيز، سازمان امور اقتصاد و دارايي، بعنوان سازماني که در حمايت از سرمايه هاي نامشهود خود شهرت دارد و بسياري از کارمندان آن داراي تحصيلات آکادميک هستند، ضرورت استفاده از اين منابع را احساس کرده و به سمت مديريت دارايي هاي نامشهود گام برداشته است. لذا مطالعه حاضر با هدف تعيين تاثير سرمايه رابطه اي بر عنلکرد سازماني، مي تواند به مديران جهت ارزش آفريني و شکوفايي بيشتر قابليت هاي موجود در سازمانشان، کمک کند. اين تحقيق از نظر هدف «کاربردي» و از نظر روش گردآوري داده ها «توصيفي - پيمايشي» است و به خاطر اينکه وزارت امور اقتصاد و دارايي را مورد مطالعه قرار داده است، مي توان آن را مطالعه موردي به حساب آورد. جامعه آماري پژوهش حاضر، 250 نفر از حوزه ستادي وزارت امور اقتصاد و دارايي مي باشند که با توجه به حجم بالاي آن، از فرمول حجم نمونه کوکران استفاده شد. با توجه به حجم جامعه آماري نمونه آماري 151 نفر که به روش تصادفي سيستماتيک انتخاب خواهند شد. با نگاهي با نتايج خروجي ليزرل قسمت تخمين غير استاندارد مدل متوجه مي شويم که مدل اندازه گيري براي مدل مفهومي تحقيق مدل مناسبي است چون که مقدار کاي دو آن و مقدار RMSEA آن کم بوده و مقدار GFI و AGFI بيشتراز 90 درصد است.نتايج حاصل از تحليل عاملي تاييدي مقادير بار عاملي، مقادير تي و سطح معناداري بدست آمده براي متغيرها و سوالات با ضريب عاملي و، مقدار تي معنادار مي باشد بنابراين مي توان گفت اين مدل قابليت آن را دارد که به عنوان مدل اندازه گيري براي مدل مفهومي تحقيق در نظر گرفته شود فرضيه اصلي: سرمايه رابطه اي بر عملکرد سازماني وزارت امور اقتصاد دارايي تاثير معني داري دارد.

 
کلید واژه: سرمايه رابطه اي، عملکرد سازماني، قابليت بازاريابي، شدت بازار، وفاداري مشتري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 149   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی