برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری (مطالعه موردی: شرکت توس فورجینگ مشهد)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زرين نگار ندا,حسيني سيدجلال
 
 
 
عنوان همایش: كنفرانس بين المللي مديريت صنعتي
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن مديريت صنعت ايران، دانشگاه مازندران
زمان:  1396دوره 2
 
چکیده: 

هدف اين تحقيق بررسي رابطه ي معنادار بين مولفه هاي مديريت دانش و نوآوري مي باشد. جامعه آماري پژوهش کليه مديران ارشد و مياني شرکت توس فورجينگ (توليد کننده قطعات خودرو در مشهد) مي باشد که براي نمونه گيري، از روش نمونه گيري طبقه بندي استفاده شده است. ابزار گردآوري اطلاعات پرسشنامه مي باشد؛ که شامل 22 سوال، که متغير نوآوري 6 سوال، کسب دانش 6 سوال، انتشار دانش 5 سوال و پاسخگويي به دانش 5 سوال طراحي شده است که از طريق طيف ليکرت مورد سنجش قرار گرفته است. ضريب پايايي آن توسط آلفاي کرونباخ مورد سنجش قرار گرفت. در اين راستا 4 فرضيه مطرح شده که هر کدام يکي از ارتباطات متغييرهاي مدل را مورد آزمون قرار مي دهد. براي آزمون فرضيات تحقيق از تحليل ضريب همبستگي پيرسون و نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج حاصل از بررسي سوالات تحقيق نشان داده است که بين کسب دانش، انتشار دانش و پاسخگويي به دانش با نوآوري مديران رابطه وجود دارد.

 
کلید واژه: دانش، مديريت دانش، نوآوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی