برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه تاثیر سیستم های اطلاعات حسابداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران در بانک کارآفرین

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: سركاني عليرضا*,سقايي غلامرضا,عسگري محمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد يادگار امام (ره)، شهر ري، تهران، ايران
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد خلاق
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

در دنياي امروزي، سازمان ها به منظور شناسايي تحولات محيطي و كسب موفقيت در ميدان رقابت، بايد از نوعي تصميم گيري بهره گيرند كه آينده نگر و محيط گرا باشد. به علت اهميت تصميم گيري در سازمان، نيازمند مجموعه اطلاعاتي هستيم كه با بررسي محيط خارجي و داخلي سازمان، استراتژي هاي مناسب را شناسايي و آن را با توجه به چشم انداز و استراتژي سازماني هماهنگ نمايد. از آنجا که اطلاعات صحيح حسابداري در سازمان ها نقش مهم و حساسي را در ايجاد مزيت رقابتي و پيشرفت ايفا خواهند نمود، بايد بدنبال افزايش استفاده از آنها در فرآيند تصميم گيري برآييم. براي بهبود تصميم گيري مديران در سازمان تکنيک هاي مختلفي وجود دارد که يکي از آنها استفاده از سيستم اطلاعات حسابداري است.
به منظور روشن تر شدن اين تاثير، اين تحقيق در «بانک کارآفرين» با هدف پاسخ گويي به اين سوال که «سيستم اطلاعات حسابداري چه تاثيري بر بهبود تصميم گيري مديران دارد؟» انجام شده است. جامعه آماري تحقيق
163 (N) نفر (شامل مديران شعبه، معاونين شعبه و مدير ادارات در استان تهران) بود که با استفاده از روش نمونه گيري ساده تعداد نمونه 115 (n) نفر مورد بررسي قرار گرفتند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بوده است؛ که توسط محقق و به کمک اساتيد راهنما و مشاور طراحي شد که پس از اطمينان از روايي و پايايي، مورد استفاده قرار گرفت. اين تحقيق در زمره تحقيقات توصيفي از نوع پيمايشي مي باشد. داده هاي جمع آوري شده تحقيق با استفاده از نرم افزار تحليل آماري SPSS نسخه 22 و ليزرل نسخه 8.51 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت و از آزمون تحليل عاملي تاييدي و مدل معادلات ساختاري استفاده شده است. نتايج نشان داد که همبستگي قوي ميان «سيستم اطلاعات حسابداري» و «بهبود تصميم گيري مديران» در اين تحقيق وجود دارد و تمامي ابعاد سيستم اطلاعات حسابداري اعم از مرتبط بودن، قابل فهم بودن، قابل مقايسه بودن، قابل اتکا بودن و به موقع بودن اطلاعات بر بهبود تصميمم گيري مديران در اين بانک تاثير بسزايي دارند.

 
کلید واژه: سيستم اطلاعات حسابداري، بهبود تصميم گيري، مرتبط بودن اطلاعات، قابل فهم بودن اطلاعات، قابل مقايسه بودن اطلاعات، قابل اتکا بودن اطلاعات، به موقع بودن اطلاعات، بانک کارآفرين
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 62   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی