برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی تنوع ژنتیکی ژنوتیپ های سیاهدانه بومی ایران با استفاده از صفات مورفولوژیکی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مهري نرگس,محب الديني مهدي*,بهناميان مهدي
 
 *گروه علوم باغباني، دانشکده کشاورزي و منابع طبيعي، دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: همايش محصولات تراريخته در خدمت توليد غذاي سالم، حفاظت از محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه كشاورزي و منابع طبيعي رامين خوزستان
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

سياهدانه با نام علمي .Nigella sativa L گياهي از تيره آلاله است.اين گياه هم به صورت وحشي مي رويد و هم به صورت زراعي در ايران کشت مي شود. اين پژوهش با هدف تعيين تنوع ژنتيکي تعدادي از ژنوتيپ هاي بومي گياه دارويي سياهدانه در ايران با استفاده از صفات مورفولوژيکي صورت گرفت که مي تواند کمک موثري در روند اصلاحي اين گياه داشته باشد. به منظور ارزيابي تنوع ژنتيکي اين گياه، 27 ژنوتيپ از اين گياه از نقاط مختلف کشور جمع آوري شد. و پس از کاشت در گلخانه، صف ات مورفولوژيکي در آن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج به دست آمده نشان داد که ژنوتيپ هاي مختلف از نظر اغلب صفات مورد ارزيابي با يکديگر اختلاف معني داري داشتند، همچنين داده هاي حاصل از مقايسه ميانگين داده ها نشان داد که در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه، ژنوتيپ هاي لردگان و کرج بيشترين مقدار ارتفاع، تعداد انشعابات ساقه و تعداد گل در بوته و ژنوتيپ شيراز کمترين تعداد گل در بوته را داشتند که نشان دهنده تنوع ژنتيکي قابل ملاحظه اي در بين ژنوتيپ هاي مورد بررسي است.

 
کلید واژه: تنوع ژنتيکي، سياهدانه، ژنوتيپ، صفات مورفولوژيک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 137   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی