برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی سبکی و کارایی واحدهای صنعتی و رابطه آن با هوش هیجانی مدیران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: لائي سوسن,شيرخاني نسيم
 
 
 
عنوان همایش: همايش ملي اقتصاد خلاق
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران غرب
زمان:  1395دوره 1
 
چکیده: 

مقاله حاضر به بررسي سطح کارايي و سبکي واحدهاي صنعتي شهر کرمانشاه و ارتباط آن با هوش هيجاني مديران پرداخته و نمونه آماري آن شامل 17 کارخانه فعال در سال 1393 شهر کرمانشاه است، که تعداد پرسنل آنها حداقل 30 نفر بود که با روش نمونه گيري هدفمند انتخاب شدند. ابزار گردآوري اطلاعات شامل پرسشنامه هاي کارايي و سبکي و پرسشنامه هوش هيجاني برادبري و گريوز بود. ابزارها از روايي صوري برخوردار بوده و اعتبار پرسشنامه ارزيابي کارايي نيز با استفاده از دو نيمه آزمون برابر با 0.73 تعيين شد. همچنين اعتبار پرسشنامه هوش هيجاني با استفاده از آلفاي کرانباخ برابر با 0.75 محاسبه شد. تحليل داده ها با استفاده از روش تاپسيس فازي و محاسبه ضرايب نزديکي و نيز رتبه بندي و مقايسه واحدهاي صنعتي انجام شد، سپس همبستگي بين کارايي و هوش هيجاني محاسبه شد. نتايج نشان داد که بين سبکي و کارايي کارخانه با هوش هيجاني مديران رابطه وجود دارد.

 
کلید واژه: کارايي، ارزيابي سريع، سبکي، هوش هيجاني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 52   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی