مشخصات مقاله

عنوان: 

توسعه موزون: برون رفت از معضلات زيست محيطي و ارتقاء جايگاه ژئوپوليتيکي جزاير خليج فارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: مديرشانه چي محسن*,مستوفي درباني مرضيه
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مشهد
 
عنوان همایش: همايش ملي خليج فارس
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی: مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران
زمان:  1392دوره 9
 
 
چکیده: 

پيش درآمد
اگر درتاريخ سده هاي گذشته خليج فارس، هرمز را نگين اين پهنه آبي مي خواندند، امروزه با عطف توجه به پتانسيل هاي گردشگري خليج فارس واز قوه به فعل درآوردن آنها، کيش چنين عنوان و جايگاهي را يافته است. توسعه گردشگري درجزيره کيش به ويژه پس ازانقلاب و دوران موسوم به سازندگي- بر بستر برخي امکانات و جاذبه هاي محدود پيش ازانقلاب- علاوه برايجاد منطقه اي نمونه و بي بديل در گردشگري کشور و جذب گردشگراني از ايران و خارج از ايران، تا حدود قابل توجهي به کاهش خروج بي رويه مسافر و ارز از کشور و افزايش اعتبار و جاذبه هاي گردشگري ايران انجاميد.
اين پديده از ديگر سو با تشديد اين توسعه و تراکم فزاينده مستحدثات در کيش، تدريجا به ايجاد و تشديد عارضه هايي چون "باراضافي"، معضلات زيست محيطي در جزيره و سواحل آن، مشکلات ترافيکي، آلودگي هاي صوتي و بصري و ديگر عوارض جانبي که تاکنون فقدان آنها در اين جزيره، مهمترين جاذبه آن بوده است، موقعيت و جايگاه ممتاز گردشگري کيش را به خطر مي افکند. افزون بر اين، توجه تقريبا انحصاري به کيش و توسعه آن و عدم توجه موازي به ديگر جزاير خليج فارس، نوعي اقتصاد و توسعه در جزاير ايراني خليج فارس به وجود آورده است که مي توان از آن به " اقتصاد جزيره اي" و "توسعه ناموزون" ياد کرد. اين درحالي است که وجود ده ها جزيره ديگر ايراني در سراسر خليج فارس از مدخل آن در تنگه هرمز تا منتهي اليه شمال غربي اين آبراهه، از زمينه هاي گسترده توسعه کمي و کيفي در ابعاد و وجوه گوناگون برخوردارند که عدم توجه کافي به آنها علاوه بر ايجاد بار اضافي موصوف بر کيش و غفلت از فرصت هاي متعدد و متنوع گردشگري جزيره اي در جنوب ايران، عوارض اجتماعي، سياسي و امنيتي ديگري را ايجاد خواهد کرد و از توسعه جامع و فراگير خليج فارس خواهد کاست و جايگاه ژئوپوليتيکي آن را فرو خواهد کاست.
توجه به جزايري که درادامه مختصرا از ويژگي ها، جايگاه، جاذبه ها و توانمندي هاي آنها سخن خواهيم گفت، موقعيت ها و مزاياي نسبي ذيل را فراهم خواهد ساخت.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 56   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی