برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر جريان باد شمال در پراکنش آلاينده هاي هوا در سواحل شمالي خليج فارس

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شمسي پور علي اكبر*,صفايي شيرين
 
 *دانشکده جغرافيا، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي خليج فارس
نوع همایش:  جهاد دانشگاهي
حامی:  مركز گردشگري علمي-فرهنگي دانشجويان ايران
زمان:  1392دوره 9
 
 
چکیده: 

سواحل در اغلب کشورهاي جهان محل استقرار صنايع و کارخانجات بزرگ و مهمي هستند. در ايران نيز سواحل جنوبي با قابليت دسترسي به آب هاي آزاد و وجود حوزه ها و ميدان هاي نفتي، پتانسيل گسترش انواع صنايع و کارخانجات مرتبط به منابع نفت و گاز و ايجاد اسکله ها و بندرگاه ها را دارد. از عوامل طبيعي و آب و هوايي موثر بر الگوي پراکنش آلاينده ها، بادهاي محلي و منطقه اي است. نسيم دريا و خشکي و باد شمال مهمترين بادهاي منطقه خليج فارس هستند. باد شمال از اختلاف فشار موجود بين رشته کوه هاي زاگرس و خليج فارس- درياي عمان ايجاد مي شود. وزش باد شمال با شدت قوي تر در ماه هايي از سال در خليج فارس و سواحل شمالي آن غالب بوده و جهت و الگوي پراکنش آلاينده ها را تعيين مي کند. در اين مطالعه داده هاي جهت و شدت باد در ماه هاي مختلف سال براي چهار ايستگاه هواشناسي (بندر عباس، بندر لنگه، بندر دير و بندر بوشهر) براي دوره 10 ساله (2010-2000) استخراج شد. ويژگي هاي نقطه اي شدت و جهت وزش باد در مقياس ماهانه شناسايي گرديد. باد شمال در دوره زمستانه قوي تر از دوره تابستانه بوده هرچند در هر دو دوره باد شمال جريان دارد. در اين مطالعه دو ماه از سال براي دوره سرد (ماه نوامبر) و دوره تابستانه (ماه ژوئن) انتخاب شد و با مدل آلودگي هوا در مقياس متوسط جوي (TAPM) مدل سازي شدند. نتايج خروجي مدل تاييدکننده اثر جريان باد شمال در الگوي پراکنش آلاينده هاي جوي در سواحل ايراني خليج فارس است. به طوري که جهت غالب پراکنش آلاينده در هر چهار ايستگاه در جهت شمال فراواني بيشتري نشان داد. همچنين در بين ايستگاه هاي مورد مطالعه در ايستگاه هاي بندر لنگه و بندر دير شدت وزش باد شمال بيشتر بوده و پراکنش آلاينده ها را به عمق بيشتري از سرزمين ايران در جهت شمالي انجام مي دهد.

 
کلید واژه: باد شمال، خليج فارس، آلاينده، مدل سازي اقليمي، TAPM
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 393   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی