برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیل تابع تولید و کارایی فنی گاوداریهای شیری صنعتی استان کهگیلویه و بویراحمد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسن پور بهروز,نعمتي محمد
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
زمان:  1384دوره 5
 
چکیده: 

سهم استان كهگيلويه و بوير احمد در توليد شير كشور حدود 1.2 درصد مي باشد كه در بين 28 استان كشور رتبه 22 را كسب كرده است. نوپايي اين صنعت و مشكلاتي كه در واحدهاي گاوداري استان وجود دارد، مانع توسعه آن شده است.
در اين پژوهش ضمن برآورد و تجزيه و تحليل تابع توليد شير گاو، با تابع تخمين توليد كاب - داگلاس مرز تصادفي به روش درستنمايي، كارايي فني گاوداري هاي شيري صنعتي استان محاسبه گرديد و بالاخره عوامل موثر فني، اجتماعي و اقتصادي بر روي ميانگين توليد شير هر راس گاو شيري و كارايي فني واحدهاي مذكور مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات بصورت داده هاي مقطعي در سال 1381 توسط پرسشنامه از تمام گاوداريهاي شيري صنعتي فعال استان كه 20 واحد بودند جمع آوري گرديدند. نتايج اين پژوهش بطور خلاصه عبارتند از: (الف) كشش توليد مصرف علوفه، مصرف كنسانتره و تعداد گاو شيري به ترتيب
0.273، 0.233 و 0.559 مي باشد. (ب) بازده نست به مقياس در گاوداريهاي شيري و صنعتي استان از نوع صعودي(IRS) بوده كه مقدار آن برابر 1.164 محاسبه گرديد. بدين ترتيب اگر كليه عوامل توليد (علوفه، كنسانتره و تعدا گاو شيري) 100 درصد افزايش يابد، ميزان توليد 116.4 درصد افزايش پيدا مي كند. (ج) ميانگين كارايي فني واحدهاي گاوداري شيري صنعتي استان 79.4 درصد است كه حداقل 35.5 تا حداكثر 99.2 درصد نوسان داشته است لذا پتانسيل افزايش توليد شير در استان حدود 64 درصد مي باشد، بنابراين از طريق بهبود كارآيي فني گاوداريهاي شيري صنعتي و بدون وارد كردن تكنولوژي جديد مي توان اين شكاف عميق بين بهترين واحد گاوداري شيري و ساير گاوداري هاي استان را كاهش داد. (د) تجربه، شركت در كلاس هاي ترويجي و اندازه مقياس، تاثير مثبت، درحاليكه داشتن شغل ديگر بجز پرورش گاو شيري، تاثير منفي بر ميزان توليد شير و كارايي فني واحدهاي گاوداري شيري صنعتي داشته است. در پايان پيشنهاداتي به منظور بهبود وضعيت صنعت گاوداري شيري در استان كهگيلويه و بوير احمد ارايه گرديد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 156   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی