برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي شكاف تقاضاي گروههاي عمده شهري و روستايي در ايران (تحليلي بر سياست هدفمند نمودن يارانه ها)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كهنسال محمدرضا,هاتف حكيمه
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
زمان:  1384دوره 5
 
 
چکیده: 

تحليل الگوي مصرف، سياستگذاران و برنامه ريزان را جهت پيش بيني نتايج سياستهاي آتي و اثرات آن بر متغيرهاي تصميم گيري ياري مي رساند. جهت بررسي رفتار مصرف كننده نياز به تحليل كشش هاي تقاضا مي باشد، تا با استفاده از آن بتوان عكس العمل افراد را نسبت به تغييرات قيمت و درآمد پيش بيني نمود. اين مساله مشكل توليدكنندگان را در مورد واكنش مصرف كنندگان نسبت به تغيير شرايط، هموار خواهد كرد. براي انجام اين مهم، در اين مطالعه توابع تقاضاي گروههاي اصلي مواد خوراكي مصرفي شهري و روستايي در سطح كشور تخمين زده شده است. داده ها مربوط به دوره زماني 82-1350 و به قيمت ثابت سال 1386 مي باشند كه از سازمان مديريت و برنامه ريزي و مراكز آمار ايران بدست آمده اند. نتايج آزمون ديكي فولر و انگل گرنجر حاكي از ساكن بودن متغيرها در سطوح مختلف معني دار مي باشد. در اين مطالعه از سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل و مدل سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط و شاخص قيمتي لاسپيرز استفاده شده است. و ساست حذف يارانه از قند و شكر و اضافه نمودن آن به شير و اثر آن در وضعيت خانوارهاي شهري و روستايي مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج حاكي از آن است كه اجراي سياست در مناطق شهري مفيد بوده ولي در مناطق روستايي منجر به افزايش هزينه هاي مصرفي و كاهش قدرت خريد روستاييان خواهد شد. بنابراين بكارگيري اين سياست در سطح مناطق شهري و روستايي مي بايستي بصورت متفاوتي باشد به گونه اي كه سوبسيد پرداختي به روستائيان بصورت كاهش هزينه مواد اوليه توليد پرداخت شود.

 
کلید واژه: تقاضا، سيستم تقاضاي تقريبا ايده آل، شاخص قيمت، سيستم معادلات به ظاهر نامرتبط يارانه، مصرف شهري و روستايي، كشش قيمتي و درآمدي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 72   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی