برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مفاهيم، حوزه ها و آسيب شناسي وحدت ملي و امنيت ملي: بررسي تطبيقي در نظام جمهوري اسلامي ايران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رجبلو قنبرعلي*
 
 *گروه علوم اجتماعي، دانشگاه الزهرا
 
عنوان همایش: سمينار هويت ملي - اسلامي
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی: دانشگاه آزاد اسلامی، واحد شیراز
زمان:  1386دوره 1
 
 
چکیده: 

«امنيت ملي» با ابعاد نظامي و به منظور دفع تهديدات خارجي معنا مي گردد. نقش شهروندان در کشور، معني امنيت ملي را دگرگون کرده است.حفظ تماميت ارضي کشور و منافع حياتي آن، در حوزه امنيت ملي قرار مي گيرد. «وحدت ملي» به مفهوم اشتراك همه افراد ملت در آمال و مقاصد خاصي است، آنگونه که به منزله مجموعه واحدي در آيند. امنيت ملي از سوي آسيبهايي مانند: برهم خوردن وحدت ملي، جنگ، بحران سياسي، تروريزم، امپرياليسم يا استعما رنو، ناسيوناليسم، بر هم خوردن تعادل قوا، انفجار جمعيت و فقر و وابستگي هاي ناشي از ان تهديد مي شود.وحدت ملي از سوي عناصري نظير: اختلافات نژادي، زباني، قومي، فرهنگي، مذهبي خلا حوزه عمومي و نبود گفتمان عمومي در اين حوزه، انزواي فرد و احساس بي قدرتي او، بيگانگي سياسي، ابهام در هويت ملي، واگرايي سياسي و کاهش کنترل اجتماعي به مخاطره مي افتد. در جمهوري اسلامي ايران، امنيت ملي، بر پايه اصولي همچون عدالت، اصل تفاهم بين المللي بر اساس تکيه بر قدر مشترکها، اصل مشارکت و تعاون در مسايل بين المللي، اصل برابري دولتها در استيفاي حق آزادي و استقلال و حاکميت و اصل لزوم احترام به قراردادهاي بين المللي بنا نهاده شده است.
وحدت ملي، در نظام جمهوري اسلامي، بر اساس عناصر پنجگانه وفاق اجتماعي و وحدت ميثاقي، وفاق و وحدت ارزشي، وفاق و وحدت شناختي، وفاق و وحدت منزلتي و وفاق و وحدت نقشي مورد توجه قرار گرفته است. هم امنيت ملي و هم وحدت ملي در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، بنحو چشمگيري مندرج مي باشند.

 
کلید واژه: امنيت ملي، وحدت ملي، آسيب شناسي امنيت ملي، آسيب شناسي وحدت ملي، امنيت ملي در جمهوري اسلامي، وحدت ملي در جمهوري اسلامي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 95   pdf-file
 
tabligh

moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی