برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی ویژگی های گروههای فقیر و تعیین درصد افراد زیر خط فقر در مناطق روستایی: مطالعه موردی استان سیستان و بلوچستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: شفيعي حسين,بخشوده محمد
 
 
 
عنوان همایش: کنفرانس اقتصاد کشاورزي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن اقتصاد کشاورزی ایران
زمان:  1384دوره 5
 
 
چکیده: 

هدف اصلي اين مطالعه بررسي ويژگي هاي گروههاي فقير در خانوارهاي روستايي و تعيين درصد افراد فقر در نواحي روستايي در استان سيستان و بلوچستان مي باشد. بدين منظور ابتدا ويژگي هاي اقتصادي و اجتماعي خانوارها بررسي و در ميان دهك هاي مختلف مخارج با يكديگر مورد مقايسه قرار گرفت. سپس با استفاده از شاخصهاي فقر از جمله (FGT) درصد افراد فقير، شدت و شكاف فقر در مناطق روستايي در استان سيستان و بلوچستان مشخص شد. داده هاي مورد نياز اين تحقيق از خانوارهاي روستايي شركت كننده در طرح سالانه آمارگيري هزينه و درآمد خانوار در سال 1382 بدست آمد.
نتايج اين تحقيق نشان داد كه بالاترين سهم مخارج در ميان خانوارها با 49 درصد مربوط به مخارج كالاهاي خوراكي و دخاني مي باشد. اين مخارج با ساير مخارج از جمله مخارج مسكن (14 درصد) داراي اختلاف قابل توجهي است. متوسط بعد خانوار در نمونه منتخب
5.7 نفر و متوسط تعداد افراد باسواد، تعداد محصل و تعداد افراد شاغل به ترتيب 2.67، 48.1، 16.1، در هر خانوار مي باشد. همچنين نتايج نشان داد كه در تمامي دهكها استفاده از نيروي برق بالاتر از 60 درصد مي باشد و تمامي خانوارها فاقد گاز لوله كشي مي باشند. ميانگين خانوارها داراي آب لوله كشي تقريبا 50 درصد است. در نهايت با استفاده از شاخص (FGT) درصد افراد فقير، شدت و شکاف فقر در مناطق روستايي در شهرستانهاي مختلف استان سيستان و بلوچستان مورد ارزيابي و تجزيه و تحليل قرار گرفت و مشخص شد مناطق روستايي شهرستانهاي زاهدان و زابل داراي بيشترين درصد افراد زير خط فقر و مناطق روستايي شهرستانهاي خاش و سراوان داراي کمترين درصد افراد زير خط فقر در اين استان مي باشند. در اين بررسي ويژگيهاي خانوارهاي مورد مطالعه نشان دهنده فقر گسترده در مناطق روستايي استان سيستان و بلوچستان مي باشد.

 
کلید واژه: فقر، شاخص (FGT)، مناطق روستايي، استان سيستان و بلوچستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 435   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی