نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سطوح مختلف شوری بر برخی خصوصیات مورفولوژیکی گیاه کینوا (.Chenopodium quinoa Willd) در شرایط متفاوت رطوبتی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جمالي صابر*,سجادي فراست,شريفان حسين
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي، گرگان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

به منظور اثر رژيم هاي مختلف آبياري و سطوح مختلف شوري بر برخي شاخص هاي فيزيولوژيك گياه دارويي کينوا (Chenopodium quinoa Willd.) رقم Sajama در سال 1395 در گلخانه ي تحقيقاتي گروه مهندسي آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان آزمايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح كاملا تصادفي در سه تكرار اجرا گرديد. تيمارها شامل سه سطح آبياري 100)، 75 و 50 درصد نياز آبي محاسبه شده با استفاده از تشت تبخير کلاس A) و پنج سطح شوري 0)، 15، 30، 45 و 60 درصد اختلاط آب شور دريا و آب شهري) بودند. نتايج حاصل نشان داد که اثر آبياري بر شاخص سطح برگ، کلروفيل و محتواي نسبي آب برگ (P<0.01) معني دار شد. اثر شوري بر شاخص سطح برگ، کلروفيل و محتواي نسبي آب برگ (P<0.01) معني دار شد، همچنين اثر متقابل کم آبياري و تنش شوري بر کلروفيل و محتواي نسبي آب برگ (P<0.01) معني دار شد.

 
کلید واژه: آب دريا، شاخص سطح برگ، کلروفيل، کم آبياري، محتواي نسبي آب برگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 55   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی