نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

نگاهی بر سرانه فضای سبز دانشگاههای کشور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عرب وحيد,عسگري نيا پروانه,شيخان امير,قيصري مهدي*
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

بخش وسيعي از ايران داراي اقليم خشک و نيمه خشک مي باشد. لذا حفظ و گسترش فضاي سبز در ايران امري مشکل و پر چالش خواهد بود. در اين پژوهش که بخشي از پروژه "ارزيابي تصفيه فاضلاب هاي بهداشتي دانشگاه ها و استفاده از پساب استاندارد در سيستم هاي نوين آبياري" زير نظر وزارت علوم، تحقيقات و فناوري مي باشد، پرسشنامه اي براي 28 دانشگاه کشور ارسال گرديد و براساس اطلاعات جمعيت و ميزان فضاي سبز هر دانشگاه، سرانه فضاي سبز محاسبه و مورد ارزيابي قرار گرفت. نتايج نشان داد که سرانه ي فضاي سبز دانشگاه هاي مورد مطالعه داراي دامنه تغييرات 326 مترمربع بود و اين در حالي است که ميانگين سرانه فضاي سبز 75 مترمربع مي باشد. هفت دانشگاه سرانه فضاي سبز بالاتر از ميانگين داشتند. بر اساس نتايج حاصل از نمودار جعبه اي 50 درصد دانشگاه ها داراي سرانه ي فضاي سبز کمتر از 43 متر مربع بودند. اين اختلاف سرانه ي فضاي سبز به دليل عواملي مانند شرايط اقليمي، مديريت آب و فضاي سبز، قدمت دانشگاه، جمعيت و ... است. با توجه به بحران آب و وضعيت فضاي سبز دانشگاه هاي کشور، مطمئنا استفاده از پساب تصفيه شده دانشگاه ها مي تواند به بهبود سرانه فضاي سبز کمک نمايد.

 
کلید واژه: تراکم جمعيت دانشگاه و سرانه فضاي سبز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 260   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی