برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر سطوح مختلف شوری بر عملکرد و برخی ویژگی های فیزیکی و بیوشیمیایی گیاه چغندر برگی تحت شرایط گلخانه ای

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ملکي عباس,كياني مجتبي*,عالي نژاديان افسانه
 
 *دانشکده کشاورزي، دانشگاه لرستان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

آب هاي شور و لب شور از منابع مورد استفاده براي آبياري محصولات كشاورزي اند؛ ليكن، مقدار زياد نمك در اين آب ها، كاربرد آنها را براي دستيابي به كشاورزي پايدار بدون اعمال روش هاي مديريتي مناسب امكان پذير نخواهد كرد. مطالعه حاضر با هدف بررسي تاثير سطوح مختلف شوري بر عملکرد و برخي ويژگي هاي فيزيکي و بيوشيميايي گياه چغندربرگي تحت شرايط گلخانه اي در دانشکده کشاورزي دانشگاه لرستان واقع در شهر خرم آباد در مهرماه 1394 اجرا گرديد. اين تحقيق بر اساس طرح آماري به صورت گلداني و در قالب طرح کامل تصادفي در 6 تيمار و 4 تکرار انجام گرفت. تيمارهاي مورد استفاده جهت آبياري شامل T1: آب غيرشور (شوري 0.5 دسي زيمنس برمتر)، T2: آب شور (شوري 6 دسي زيمنس برمتر)، T3:آب لب شور (شوري 3.25 دسي زيمنس بر متر)، 50 :T4 درصد آب شور و 50 درصد آب غيرشور، 60 :T5 درصد آب شور و 40 درصد آب غيرشور، 40 :T6 درصد آب شور و 60 درصد آب غيرشور مي باشد. نتايج اين تحقيق نشان داد که تنش شوري بر روي گياه موجب کاهش ارتفاع، عملکرد، کارايي مصرف آب، محتواي نسبي آب برگ و کلروفيل برگ مي شود و بالعکس نشت پذيري غشا سلولي افزايش مي يابد. به طورکلي مي توان نتيجه گرفت با بكارگيري روش مديريتي مناسب جهت استفاده از آب شور مي توان تا حد مطلوبي از كاهش عملكرد جلوگيري كرد.

 
کلید واژه: آب شور، عملکرد، چغندر برگي، گلخانه اي، خرم آباد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی