برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر زمان وجین بر ترکیب گونه ای، تراکم بوته و وزن خشک علف های هرز گلرنگ پاییزه (.Carthamus tinctorius L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بنيادي مهران*,يدوي عليرضا,موحدي دهنوي محسن,فلاح هكي محمدحسن
 
 *دانشگاه ياسوج
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

اين آزمايش در سال زراعي 1388-1387 در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 16 تيمار و در چهار تکرار در مزرعه ي تحقيقات كشاورزي واقع در چم خاني شهرستان بويراحمد اجرا شد. تيمارها بر اساس مراحل نموي گلرنگ در دو گروه تيماري تعيين شدند. در گروه اول حذف علف هاي هرز از زمان كاشت تا مرحله پنج برگي، شروع رشد طولي ساقه، اواسط رشد طولي ساقه، شروع توليد شاخه فرعي، شروع گلدهي، صد در صد گلدهي، انتهاي پرشدن دانه و سپس حفظ علف هاي هرز و در گروه دوم حفظ آلودگي به علف هاي هرز تا مراحل فوق و سپس حذف آنها اعمال شد. همچنين دو تيمار شاهد آلوده و عاري از علف هاي هرز در تمام فصل رشد نيز لحاظ گرديد. نتايج نشان داد با افزايش طول دوره تداخل علف هاي هرز با گلرنگ، تراکم و وزن خشک علف هاي هرز افزايش و عملکرد دانه به طور معني داري کاهش پيدا کرد. برعکس با افزايش دوره عاري از علف هرز تراکم و وزن خشک علف هاي هرز به طور معني داري کاهش و عملکرد دانه به طور معني دار افزايش يافت. در پايان زمان اوج رقابت علف هاي هرز با محصول زراعي، از مرحله شروع ساقه دهي تا اوايل گلدهي بدست آمد که کنترل علف هاي هرز در اين دوره، از کاهش معني دار عملکرد جلوگيري خواهد کرد.

 
کلید واژه: زمان وجين، کنترل علف هاي هرز، تداخل علف هاي هرز، عملکرد، گلرنگ پاييزه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 76   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی