برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر تغییر کاربری اراضی حوضه آبریز سد زاینده رود از مرتع به کشاورزی، بر تغییر پارامترهای مهم طراحی سد

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حاجيان ناصر*,سلطاني عسل,ملكي موسي
 
 *گروه مهندسي عمران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد اصفهان (خوراسگان)
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

به نظر مي رسد حوضه آبريز سد زاينده رود صدمات جبران ناپذيري را طي سال هاي اخير متحمل شده است. در اين مقاله تغييرات احتمالي در برخي پارامترهاي اساسي طراحي سد زاينده رود و تاثير آنها در پايداري سد مورد ارزيابي قرار گرفت. به طور کلي زير کشت بردن حوضه آبريز سد زاينده رود بر اين پارامتر ها تاثير گذاشته است: 1- افزايش رسوب در حوضه و درياچه سد زاينده رود در اثر شخم اراضي. 2- کاهش آب قابل استحصال به دليل کاهش ضريب جريان و متعاقب آن: الف: کاهش حجم آب پشت سد. ب: خشک شدن اراضي آبخور حوضه رودخانه زاينده رود. ج- بلا استفاده ماندن بخش عمده اي از ظرفيت حجم موجود در درياچه سد. 3- افزايش سيل طرح سرريز: دست بردن در حوضه آبريز از طريق تغيير کاربري باعث مي شود که پتانسيل سيل خيزي حوضه (ضريب جريان سيل) افزايش يابد. با توجه به نتايج بدست آمده در اين مقاله، پيشنهاد مي گردد در اسرع وقت از تخلّفات انجام شده در حوضه آبريز سد زاينده رود براساس قوانين موجود، توسط دادگاه هاي صالحه، جلوگيري شود و کاربري اراضي از کشاورزي به حالت اوليه يعني مرتع باز گردد. در غير اين صورت احتمال تهديد پايداري سد زاينده رود به دليل تغيير در پارامترهاي اساسي طراحي آن دور از انتظار نخواهد بود.

 
کلید واژه: سد زاينده رود، پارامترهاي اساسي طراحي سد، تغيير کاربري، سيلاب طرح، تهديد پايداري سد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 186   pdf-file
 آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی