نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه واکنش جوانه زنی بذر توده های علف هرز جودره به دماهای مختلف

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بابايي سيروان*,عليزاده حسن,باغستاني محمدعلي,حاجي ابايي حسين,خجسته فر معصومه
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

جودره (Hordeum spontaneum K.Koch) علف هرز يکساله زمستانه از تيره گندميان است که طي چند سال اخير در مزارع گندم کشور گسترش يافته است. يك آزمايش در سال 1391 در آزمايشگاه علوم علف هاي هرز گروه زراعت و اصلاح نباتات پرديس كشاورزي دانشگاه تهران انجام شد. بذور 11 توده علف هرز جودره از مزارع گندم در نقاط مختلف ايران شامل مرودشت، كاكولاك (شهركرد)، شالمزار (شهركرد)، بروجرد، همدان، روانسر، كامياران، اشنويه، قزوين، قم و مشهد در بهار و تابستان سال 1391 جمع آوري شدند. بذور جودره در درون پتري ديش چيده شده و در داخل ژرميناتور در دماهاي 5، 10، 15، 20، 25 و 30 درجه سانتيگراد (در تاريكي) قرار داده شدند. پس از پايان دوره جوانه زني، صفات طول ريشه چه و طول ساقه چه و سرعت جوانه زني اندازه گيري شدند. نتايج بدست آمده نشان داد كه بطوركل بين توده هاي مختلف علف هرز جودره، تفاوت هاي معني دار در ارتباط با خصوصيات جوانه زني مشاهده شد. توده هاي كامياران، شالمزار، همدان، اشنويه و مشهد با ديگر توده ها تفاوت معني دار آماري داشته و در دماي 15 درجه سانتيگراد بيشترين سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه را داشتند. اما توده هاي شهرهاي مرودشت، روانسر، كاكولاك در 20 درجه سانتيگراد داراي بيشترين سرعت جوانه زني بودند. اين تفاوت ها ممكن است بيانگر تفاوت هاي اقليمي و جغرافيايي و همچنين شباهت هاي موجود ممكن است بيانگر شباهت ژنتيكي توده ها باشد.

 
کلید واژه: جودره، جمعيت، دما، جوانه زني
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی