نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر سطوح مختلف شوری و آب آبیاری بر عملکرد و برخی ویژگی های برگ اسفناج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: رجبي فخرآباد عفت*,شريفان حسين,حسام موسي,ذاكري نيا مهدي
 
 *دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي، گرگان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

اصولا کمبود منابع آب با کيفيت مناسب موضوع مهمي در مناطق خشک، نيمه خشک و مرطوب است. در اين راستا، امکان استفاده از آب درياي خزر با توجه به اينکه ميزان شوري آن نسبت به ديگر درياهاي آزاد کمتر است براي آبياري مطلوب به نظر مي رسد. پژوهش حاضر به منظور بررسي تاثير سطوح مختلف شوري و آب آبياري بر عملکرد و برخي خصوصيات برگ اسفناج در طي پاييز و زمستان 1394 در گلخانه گروه مهندسي آب دانشگاه علوم کشاورزي و منابع طبيعي گرگان انجام شد. براي تعيين سطوح رطوبتي مورد نظر از تشت تبخير کلاس A که در محل گلخانه قرار گرفت استفاده شد. مقدار آب آبياري در سطوح I1(80% EP)، I2(100% EP) و I3(120% EP) بر اساس ميزان تبخير تجمعي در هر سه روز محاسبه گرديد. سپس بر طبق تيمارهاي شوري، 10،20، 30، 40 و 50% ترکيب آب دريا با آب معمولي به هر گلدان داده شد. هر تيمار شامل سه تکرار، و در مجموع، آزمايش شامل 54 گلدان در قالب طرح فاکتوريل کاملا تصادفي بود. نتايج اين تحقيق نشان داد که سطوح شوري در سطح احتمال يک درصد بر برخي خصوصيات برگ مانند سطح برگ، طول برگ و محتوي نسبي آب برگ تاثير معني داري داشت، همچنين تنها پارامتر متاثر از مقدار آب آبياري، کلرفيل برگ بود که در سطح احتمال يک درصد تحت تاثير قرار گرفت. اما تاثير توام دو عامل سطوح شوري و آبياري بر هيچ يک از خصوصيات مورد بررسي تاثير معني داري نشان نداد. همچنين وزن تر و خشک اندام هوايي و تعداد برگ اسفناج نيز تحت تاثير هيچ يک از عوامل قرار نگرفتند.

 
کلید واژه: آبياري، خصوصيات برگ، درياي خزر، شوري
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی