برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی سیستم منابع آب حوضه بختگان با استفاده از چارچوب تحلیلی DPSIR

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: داوري عليرضا*,باقري علي,محمدولي ساماني جمال,باقري محمدحسين
 
 *گروه سازه هاي آبي، دانشگاه تربيت مدرس
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

مديريت بهتر منابع آب نيازمند افزايش آگاهي و شناخت درباره وضعيت منابع آب است. ارزيابي يکي از مهم ترين اقداماتي است که در اين زمينه انجام مي پذيرد. بدون پايش فشارهاي وارد شده از طرف بشر بر سيستم منابع آب و محيط زيست، برنامه ريزي و مديريت آن امري دشوار و با پاسخ هاي کوتاه مدت و بدون اثربخشي مناسب همراه خواهد بود. بنابراين نياز به رويکردي جامع براي فهم و درک روابط بين محرک هاي اجتماعي-اقتصادي و اثرات زيست محيطي و منابع آبي پديد آمده اجتناب ناپذير است. از طرفي ديگر انجام ارزيابي مستلزم تغيير رويکرد از نظارت مطلق بر داده هاي هيدرولوژيکي به سمت رويکرد پايش اطلاعات مرتبط با فرآيندهاي اجتماعي-اقتصادي و نهادي هست. در اين تحقيق با استفاده از چارچوب تحليلي DPSIR ارزيابي جامعي از مسائل و مشکلات حوضه درياچه طشک- بختگان صورت گرفته و اين مسائل با چارچوب علي و معلولي به يکديگر ارتباط يافته اند. اين چارچوب وقايع و اطلاعات موجود حوضه را به صورت سلسله مراتب منطقي ارائه مي کند. اين ويژگي به سياست گذاران و مديران امکان شناسايي محرک هاي اصلي را مي دهد تا بتوانند با انتخاب نقطه مناسب جهت اعمال دخالت ها و تصميم گيري ها پاسخي مناسب به اثرات و مسائل موجود داشته باشند.

 
کلید واژه: مديريت يکپارچه منابع آب، چارچوب تحليلي DPSIR، حوضه درياچه طشک- بختگان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 118   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی