نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر رژیم های مختلف آبیاری تلفیقی با آب شور بر عملکرد سورگوم دانه ای (رقم اسپیدفید)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: يزدخواستي مرضيه*,شايان نژاد محمد,عشقي زاده حميدرضا,فيضي محمد
 
 *دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

با توجه به کمبود منابع آب و شور شدن آن ها استفاده از مديريت کاربرد تلفيقي آب شور و شيرين يک راهکار بهينه براي توليد محصولات، تحت شرايط تنش شوري است. سورگوم گياهي نيمه مقاوم به شوري است. اين تحقيق در قالب طرح بلوک کامل تصادفي با سه تکرار در باغ اناري دانشگاه صنعتي اصفهان انجام شد. تيمارهاي مورد استفاده پنج مديريت آبياري شامل: آبياري با آب شور (شوري 5 دسي زيمنس بر متر)؛ آبياري با آب شيرين (آب شهري)؛ آبياري يک در ميان؛ آبياري با آب تلفيقي و آبياري با آب شيرين تا خوشه دهي آب و سپس آب شور بود. نتايج نشان داد که مديريت هاي آبياري در سطح %1 معني دار شده است. افزايش شوري اثر معني داري بر عملکرد بوته تر، عملکرد بوته خشک، عملکرد دانه، وزن هزاز دانه و طول خوشه دارد. حداکثر عملکرد بوته تر، عملکرد بوته خشک و عملکرد دانه مربوطه به آبياري با آب شيرين به ترتيب به ميزان 4.14، 2.45 و 0.588 کيلوگرم بر متر مربع و حداقل آن مربوط به آبياري با آب شور به ترتيب به ميزان 1.34، 0.765 و 0.0957 کيلوگرم بر متر مربع بود. پس از تيمار شاهد مديريت آبياري تلفيقي بيشترين عملکرد را به خود اختصاص داده است.

 
کلید واژه: آب شور، آب شيرين، آبياري تلفيقي، عملکرد سورگوم دانه اي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 161   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی