برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مقایسه روش های مختلف برنامه ریزی آبیاری بر عملکرد و کارآیی مصرف آب گلرنگ در ایستگاه تحقیقاتی کرکج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: بايرام زاده كلخوران سحر*,زارع حق داوود,نيشابوري محمدرضا,عنابي ميلاني اژدر
 
 *دانشگاه تبريز، دانشکده کشاورزي، گروه علوم خاک
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

برنامه ريزي آبياري در مزارع کشاورزي نيازمند تعيين زمان و مقدار آبياري است و يکي از تصميم گيري هاي مهمي است که برنامه ريزان واحدهاي زراعي با آن روبرو هستند. اين پژوهش به منظور مقايسه روش هاي برنامه ريزي آبياري روي عملکرد گلرنگ و تعيين روش مناسب برنامه ريزي آبياري آن در منطقه کرکج در قالب طرح بلوکهاي کامل تصادفي با 4 تيمار تعيين زمان آبياري و 3 تکرار انجام شد. تيمارها عبارتنداز: تيمار I1: آبياري براساس اختلاف دماي تاج پوشش گياهي و هوا، تيمار I2: آبياري با اندازه گيري پتانسيل آب برگ توسط محفظه فشاري، I3: آبياري با استفاده از اندازه گيري آب خاک با تانسيومتر، I4: آبياري موقعي که درصد تخليه آب قابل استفاده خاک در ناحيه ريشه به 40 الي 50 درصد برسد، نتايج نشان داد که اختلاف تيمارها از نظر عملکرد ماده تر در سطح احتمال يک درصد معني دار بود که پتانسيل آب برگ بيشترين عملکرد ماده تر با 15.72 تن در هکتار و تيمار آبياري بر مبناي دماي برگ با 10.23 تن در هکتار کمترين عملکرد را داشتند. از نظر کارآيي مصرف آب براساس عملکرد دانه در بين تيمارهاي آزمايشي در سطح احتمال پنج درصد معني دار بود. بيشترين کارآيي مصرف آب در تيمار پتانسيل اب خاک و کمترين در تيمار پتانسيل آب برگ بوده است.

 
کلید واژه: اختلاف دماي تاج پوشش گياهي و هوا، برنامه ريزي آبياري، پتانسيل آب برگ، پتانسيل آب خاک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 0   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی