برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

برآورد دماهای کاردینال برای سبز شدن علف های هرز خاکشیر وحشی (.Sisymbrium altissimum L) و دم روباهی کشیده (.Alopecurus myosuroides L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عدالت محسن*
 
 *بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

پيش بيني زمان رويش گياهچه هاي علف هرز به عنوان يکي از روش هاي مديريت زراعي علف هاي هرز امکان مديريت بهتر مزرعه و تعيين تاريخ بهينه کشت گياه زراعي را فراهم مي کند. به منظور تخمين دماهاي کاردينال جوانه زني دو علف هرز خاکشير وحشي و دم روباهي کشيده، هفت آزمايش با تيمارهاي صفر، 4، 8، 12، 16،20 و 24 درجه سانتي گرادبه اجرا در آمد. جهت برازش رگرسيوني از توابع دندان مانند، دو تكه اي و بتا استفاده شد. واكنش سبزشدن خاکشير وحشي به دما به وسيله تابع دندان مانند و براي دم روباهي کشيده توسط مدل بتا بهتر از ساير مدل ها توصيف شد. برآورد دماهاي كاردينال با استفاده از برترين مدل ها نشان داد كه براي خاکشير وحشي دماي پايه 6.2، دماي بهينه پايين 13.9، دماي بهينه بالا 15.7 و دماي سقف 18.5 درجه سانتي گراد بود. همچنين براي دم روباهي کشيده نيز دماي پايه 6.7، دماي بهينه 14.3 و دماي سقف 19.3 درجه سانتي گراد بود. با توجه به نتايج، مي توان از اين مدل ها و پارامترهاي برآورد شده از آنها در پيش بيني زمان سبز شدن گياهچه اين دو علف هرز در مزرعه استفاده كرد و تاريخ بهينه کشت گندم را بر اين اساس تنظيم نمود.

 
کلید واژه: برازش رگرسيوني، دماهاي کاردينال، مدل بتا، مدل دندان مانند
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی