نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

تخمین دماهای کاردینال جوانه زنی برای علف های هرز خاکشیر وحشی (.Sisymbrium altissimum L) و دم روباهی کشیده (.Alopecurus myosuroides L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عدالت محسن*,كاظميني سيدعبدالرضا
 
 *بخش زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزي، دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

آگاهي از دماهاي کاردينال جوانه زني، به منظور پيش بيني زمان جوانه زني بذر علف هرز به عنوان يکي از روش هاي مديريت زراعي، امکان مديريت بهتر مزرعه و تعيين تاريخ بهينه کشت را فراهم مي کند. به منظور تخمين دماهاي کاردينال جوانه زني دو علف هرز خاکشير و دم روباهي کشيده، هفت آزمايش با تيمارهاي دمايي صفر، 2، 4، 6، 8، 10 و 12 درجه سانتي گراد به اجرا در آمدند. جهت برازش رگرسيوني از توابع دندان مانند، دو تكه اي، بتا، منحني، درجه دوم و درجه سوم استفاده شد. واكنش جوانه زني خاکشير به دما به وسيله تابع بتا، و براي دم روباهي کشيده توسط مدل دو تكه اي بهتر از ساير مدل ها توصيف شد. برآورد دماهاي كاردينال با استفاده از برترين مدل ها نشان داد كه براي خاکشير وحشي دماي پايه 4.8، دماي بهينه 8.6 و دماي سقف 11.7 درجه سانتي گراد بود. همچنين براي دم روباهي کشيده نيز دماي پايه 5.3، دماي بهينه 9.7 و دماي سقف 11.6 درجه سانتي گراد بود. با توجه به نتايج مي توان از اين مدل ها و پارامترهاي برآورد شده، در پيش بيني زمان جوانه زني گياهچه اين دو علف هرز در مزرعه استفاده كرد و تاريخ بهينه کشت گندم را بر اين اساس تنظيم نمود.

 
کلید واژه: برازش رگرسيوني، مدل دو تکه اي، مدل بتا، دماهاي کاردينال
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 51   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی