برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی قدرت رقابتی گندم (.Triticum aestivum L) در مقابل علف هرز بروموس (.Bromus japonicas Thunb) در منطقه سیستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ساراني منصور*,باغستاني محمدعلي,اويسي مصطفي
 
 *مركز تحقيقات كشاورزي و منابع طبيعي سيستان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور ارزيابي قدرت رقابتي گندم (Triticum aestivum) در مقابل علف هرز بروموس (Bromus japonicus) آزمايشي بر اساس روش سري هاي افزايشي به صورت فاكتوريل در قالب طرح بلوك هاي كامل تصادفي با سه تكرار اجراء شد. آزمايش داراي دو فاكتور شامل تراكم گندم در پنج سطح ( 0، 350، 400، 450 و 500 بوته در مترمربع) و تراكم بروموس در چهار سطح (0، 100، 200 و 300 بوته در مترمربع) بود. زيست توده گندم و بروموس در دو مرحله (مرحله پنجه زني گندم و رسيدگي كامل) و عملكرد دانه گندم محاسبه گرديد. براي توصيف كاهش عملكرد ناشي از رقابت بروموس از معادله دوپارامتري كوزنس استفاده شد. نتايج نشان داد كه با افزايش تراكم گندم عملكرد دانه گندم افزايش و زيست توده بروموس كاهش يافت. با افزايش تراكم بروموس از صفر به 300 بوته در مترمربع خسارت به عملكرد گندم با تبعيت از تابع هايپربوليك كوزنس افزايش يافت. در تراكم هاي 350، 400، 450 و 500 بوته گندم در مترمربع به ازاء افزايش هر بوته بروموس به ترتيب 0.65، 0.45، 0.36 و 0.22 درصد از عملكرد دانه گندم كاسته شده است به طوري كه كاهش عملكرد گندم در اثر رقابت بروموس در تراكم هاي بالاي گندم به شدت كاهش نشان داد.

 
کلید واژه: تابع هايپربوليك كوزنس، بروموس، زيست توده
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 43   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی