برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

شناسايي، تنوع و تعيين شاخص غالبيت علف هاي هرز مزارع گندم استان گلستان، شهرستان بندرگز

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نكاحي محمدزمان*,سلطاني افشين,سياهمرگويي آسيه,باقراني ناصر
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي واحد گرگان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

به منظور شناسايي و ارزيابي علف هاي هرز گندم تحقيقي در مزارع روستاي سرمحله از شهرستان بندرگز در سال1391 انجام شد. نمونه برداري به صورت تصادفي و در دو مرحله خوشه دهي و رسيدگي کامل در 45 مزرعه (0.3 تا 4 هکتار) با استفاده از5 کودرات 1×1 متر در هر مزرعه که در آن تراکم بوته و تعداد خوشه شمارش و تعداد و نوع علف هاي هرز نيز به تفکيک گونه شناسايي و شمارش مي شدند، انجام شد.نتايج نشان داد که تعداد علف هرز در نمونه برداري اول 30 گونه از 13 خانواده و در نمونه برداري دوم 42 گونه و متعلق به 17خانواده بود در مرحله اول تعداد علف هاي هرز باريک برگ 16 و علف هرز پهن برگ 14 گونه و در مرحله دوم، تعداد علف هاي هرز باريک برگ 26 و علف هرز پهن برگ 16 گونه بود. در هر دو مرحله تعداد گونه هاي باريک برگ بيشتر از پهن برگ بود. بيشترين تنوع در هر دو مرحله متعلق به گندميان بود. مهم ترين علف هاي هرز به لحاظ فراواني عبارت بودند از علف خوني، خردل وحشي و يولاف وحشي.

 
کلید واژه: گندم، شاخص غالبيت، علف هرز باريک برگ و پهن برگ
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 77   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی