برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر دما و پتانسیل آب بر سبزشدن دوگونه‌ علف هرز تاج خروس ریشه قرمز و تاجریزی سیاه در محیط کنترل شده

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: كازروني منفرد ابراهيم*,تكاسي سميه,حسيني سيداحمد,رضواني مقدم پرويز,نصيري محلاتي مهدي
 
 *دانشگاه جامع علمي کاربردي، واحد گيلان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور مقايسه جوانه زني و سبزشدن بذور تاج خروس و تاج ريزي آزمايشي در اتاقک رشد با دو پتانسيل آبي (-0.045 و -0.172 مگاپاسکال) براي سبز شدن در خاک مزرعه و جوانه زني از پتري ديش در دماي 30.20 (شب / روز) انجام شد. نتايج نشان داد درصد جوانه زني و سبز شدن بذور تاج خروس از پتري ديش و خاک -0.045 و -0.172 مگاپاسکال به ترتيب 83، 62 و 93 درصد بود. درصد جوانه زني و سبز شدن تاج ريزي در تيمارهاي مذکور به ترتيب 82، 27 و 79 درصد بود. با کاهش پتانسيل آب در خاک درصد جوانه زني دو گونه مورد مطالعه افزايش يافت که بيانگر حساسيت بالايي اين دو گونه به رطوبت زياد خاک است. زمان گرمايي مورد نياز براي سبز شدن در شرايط ظرفيت زراعي خاک دو برابر زمان گرمايي براي جوانه زني در پتري ديش بود.

 
کلید واژه: زمان گرمايي، پتانسيل آب، درصد جوانه زني، سبز شدن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 50   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی