برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی پتانسیل تولید مثل جنسی علف هرز کهورک (.Prosopis farcta L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: غفاري رويا*,ميقاني فريبا,سليمي حميرا,ميروكيلي محمد
 
 *
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

کهورک علف هرز مهاجم و مشکل ساز مناطق گرم و خشک و بنابراين مديريت آن از اهميت بالايي برخوردار است. بنابراين، آزمايشي در سال 1390 در بخش تحقيقات علف هاي هرز، موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور با هدف بررسي زيستايي بذر، اثر دماهاي ثابت 5، 10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتي گراد (در تاريکي و روشنايي) و دماهاي متناوب 10.0، 20.10 و 30.20 درجه سانتي گراد با تناوب نوري 16.8 ساعت و اثر خراش دهي شيميايي و فيزيکي بر جوانه زني بذر کهورک در قالب طرح کاملا تصادفي با 4 تکرار انجام شد. زيستايي بذر کهورک 81 درصد بود. دماي بهينه جوانه زني بذر کهورک به ترتيب دماي ثابت 30 و دماي متناوب 30.20 درجه سانتي گراد و بطور کلي، دماي ثابت براي جوانه زني بذر کهورک مناسب تر از دماي متناوب بود. بيشترين جوانه زني بذر کهورک تحت تاثير تيمار 20 دقيقه اي با اسيد سولفوريک غليظ مشاهده شد. نور نقش مهمي در جوانه زني بذر کهورک نداشت. به عبارت ديگر بذر کهورک فتوپلاستيک نيست. اين ويژگي ها از عوامل عمده تهاجم کهورک محسوب مي شود و اطلاع دقيق از آنها براي مديريت و ممانعت از گسترش اين علف هرز چند ساله مفيد خواهد بود.

 
کلید واژه: جوانه زني و خواب بذر، دماي ثابت و متناوب، کهورک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 72   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی