برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تنوع، تراکم و گونه هاي غالب علف هاي هرز مزارع جو آبي استان اصفهان با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافيائي ( G I S)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: اسفندياري حكمت*,طباطبايي رضا,مين باشي معيني مهدي,نورعليزاده مرتضي
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي اصفهان
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی: سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

يکي از اقدامات اساسي در مديريت تلفيقي کنترل علف هاي هرز در مزارع گندم و جو، بررسي فلور و تعيين نقشه پراکنش علف هاي هرز مي باشد. بر اساس سطح زير کشت جو و مساحت مزارع در شهرستان هاي استان اصفهان تعدادي مزرعه انتخاب و طبق روش توماس با انداختن کادر تعداد علف هاي هرز به تفکيک جنس و گونه در هر کادر مشخص شده و با استفاده از روابط موجود، تراکم، فراواني و يکنواختي هر گونه به خصوص بدست آمد. اطلاعات بدست آمده نشان مي دهد که در مزارع جو آبي استان اصفهان 85 گونه گياهي به عنوان علف هرز مطرح هستند. پهن برگ هاي غالب مزارع جو آبي به ترتيب اهميت عبارت بودند از سلمه تره (.Chenopodium album L)، هفت بند (.Polygonum aviculare L) و خاکشير تلخ (Sisymbrium irio L.). باريک برگ هاي غالب مزارع جو آبي را نيز به ترتيب اهميت مي توان گونه هاي يولاف وحشي زمستانه (Avena ludoviciana Dur.)، چاودار (.Secale cereal L) و خوني واش (.Phalaris minor Retz) دانست. علاوه بر اين مهم ترين رستني هاي مزاحم قبل از برداشت جو در اين استان عبارت بودند از پيچک صحرايي (.Convolvulus arvensis L) ، ازمک (.Cardaria draba L) و خارشتر (.pseudalhagi Desv Alhagi).

 
کلید واژه: جو، نقشه پراکنش علف هاي هرز، شاخص غالبيت، فراواني، يکنواختي، ميانگين تراکم
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
بازدید یکساله 73   pdf-file
 


moavenatelmi
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی