برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه ای پیرامون مکانیسم های مولکولی سمیت سلولی آرسنیک (III)

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: پوراحمد جلال,ربيعي مريم,اوبراين پيتر
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

سمي ترين فرم آرسنيک در محيط، اکسي آنيون آرسنيت AsO2 - مي باشد. آرسنيک سه ظرفيتي توسط سازمانهاي ATSDR و US-EPA رتبه اول را در ميان 20 ماده بسيار سمي کسب کرده است و بعنوان يک کارسينوژن انساني شناخته و طبقه بندي شده است. در اين تحقيق مکانيسم هاي سميت سلولي اکسي آنيون آرسنيت AsO2 - بررسي شده است.
جهت انجام مطالعات سميت سلولي، از هپاتوسيت ايزوله شده موش صحرايي بعنوان مدل سلولي استفاده شد. براي بررسي سيتوتوکسيسيته القا شده توسط آرسنيت، سنجش سقوط پتانسيل غشاي ميتوکندري، تشکيل راديکالهاي فعال اکسيژن، آسيب غشاي ليزوزوم و کاهش گلوتاتيون داخل سلولي، به روش اسپکتروفلوريمتريک اندازه گيري شد.
سميت سلولي آرسنيت همراه با تشکيل مقادير اندک از راديکالهاي فعال اکسيژن (ROS) بود وليکن آسيب ليزوزومي رخ نداد در حالي که کاهش پتانسيل غشاي ميتوکندري را سبب شد که اين آسيب توسط عوامل گليکوليتيک (توليد کننده ATP) همانند فروکتور، گزيلتول و گلوتامين کاملا جلوگيري شد.
سميت سلولي آرسنيت، کاهش پتانسيل غشاي ميتوکندري و نيز تشکيل راديکالهاي فعال اکسيژن ناشي از آن به شدت توسط عوامل غير فعال کننده آنزيم هاي متيونين سنتتاز و متيل ترانسفراز سلولي افزايش معني داري يافته و توسط عوامل تامين کننده متيل همانند بتائين، متيونين يا کولين کاهش اساسي يافت، که بيانگر اينست که آرسنيت توسط واکنش متيلاسيون سم زدايي مي شود.
در خاتمه بر اساس نتايج بدست آمده سميت سلولي ناشي از آرسنيت مي تواند بخاطر آسيب شديد ميتوکندري و تخليه ذخاير ATP سلولي باشد.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 142  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی