برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی POTENCY واکسن سرخک و سرخچه مورد مصرف در کشور ایران با روشهای پیشنهادی WHO در کشت سلولی

نوع ارائه: سخنراني
نویسنده: توجهي شهره,توجهي حسين,استاد سيدناصر,رضايت سيدمهدي,عبدي خسرو,قهرماني محمدحسين
 
 
 
عنوان همایش: همايش سم شناسي و مسموميت هاي ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن سم شناسی ایران
زمان:  1383دوره 8
 
چکیده: 

مقدمه: سرخك و سرخجه در برخي كشورها موجب مرگ و مير و ناهنجاري زايي در كودكان بوده و ايمن سازي در برابر آنها از طريق واکسيناسيون در برنامه WHO قرار گرفته است. واكسن مناسب، در عين بي ضرري، بايد حداكثر ايمني را ايجاد كند. هر واكسن توليد شده توسط واحد نظارت و بازرسي موسسه توليد كننده تاييد ميگردد، ولي جهت حصول اطمينان، كنترل از سوي سازمانهاي دولتي، امري ضروري است. در كشور ما كنترل ثانويه بر Potency واكسنهاي ويروسي صورت نمي گيرد. لذا بر آن شديم تا اين روش معتبر جهاني را در آزمايشگاه كنترل دارو ايران راه اندازي كنيم.
روش کار: جهت تعيين Potency واكسن سرخك، واكسن از موسسه رازي تهيه گرديد. از هر واكسن 9 رقت تهيه (1-10تا 5- 10) وهر رقت به همراه سوسپانسيون سلولي Vero به 8 خانه پليت 24 تايي تلقيح شد و به مدت 10روز در انكوباتور (37 º C،%5 CO2 ) نگهداري شده و سلولها از نظر تغييرات سايتوپاتيك هر روز کنترل و خانه هاي مثبت ثبت شدند. جهت تيتراسيون سرخجه نيز از هر واكسن 9 رقت تهيه و هر رقت به همراه سوسپانسيون سلولي RK-­13 به 8 خانه پليت 24 تايي تلقيح و به مدت 12 روز در دماي 32ºC و 5CO2% در انكوباتور نگهداري شد و سلولها از نظر تغييرات سايتوپاتيك هر روز کنترل گرديدند. تيتر بر حسب CCID 50/vial نتايج آخرين روز، از فرمول Kärber برآورد گرديد.
نتايج: آزمايش واکسن سرخک براي 6 واكسن توليد شده در يك Batch تكرار گرديد و عدد104.32±0.24 CCID 50/vial  بصورت ميانگين براي يك ويال 10 دوزي بدست آمد. آزمايش واکسن سرخجه براي 6 واكسن توليد شده در يك Batch تكرار گرديد و عدد 104.49±0.15 CCID 50/vial  بصورت ميانگين براي يك ويال 10 دوزي بدست آمد.
بحث: بر اساس آزمايشات انجام شده، روش WHO از نظر انجام پذيري در آزمايشگاه کنترل دارو و غذا راه اندازي شده است. بر اساس نتايج بدست آمده تيتر محاسبه شده در اين تحقيق با تيتر اعلام شده توسط موسسه رازي معادل بوده واين واکسنهاي در محدوده قابل قبول WHO قرار مي گيرند.

 
کلید واژه: 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 241  
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی