برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی کنترل شیمیایی علف های هرز یونجه (.Medicago sativa L) تازه کاشت در کرج

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: حسين نوري افسانه*,ميقاني فريبا,پازكي عليرضا,كرمي نژاد محمدرضا
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد شهرري
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

اين آزمايش سال 1390 در مزرعه موسسه تحقيقات گياه پزشکي کشور در مشکين دشت بصورت کرت هاي خردشده نواري در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 13 تيمار: علف کش اپتام (اراديکان 5 (EC 82% ليتر در هکتار، متري بيوزين (سنکور750 (WP 70%  گرم در هکتار، توفوردي بي (بوترس 3 (EC 42.3% و 3.5 ليتر در هکتار(هر دز دو بار سمپاشي، يکبار در اسفند براي کنترل علف هاي هرز زمستانه و بار ديگر اول ارديبهشت براي کنترل علف هاي هرز بهاره)، بنتازون (بازاگران 3 (SL 48% ليتر در هکتار (دو بار سمپاشي، يکبار در اسفند براي کنترل علف هاي هرز زمستانه و بار ديگر اول ارديبهشت براي کنترل علف هاي هرز بهاره)، ايمازتاپير (پرسوييت 0.5 (SL 10% ليتر در هکتار (به همراه 200 ميلي ليتر سيتوگيت) و 1 ليتر در هکتار (هر دز دو بار سمپاشي، يکبار در اسفند براي کنترل علف هاي هرز زمستانه و بار ديگر اول ارديبهشت براي کنترل علف هاي هرز بهاره) و شاهد بدون علف کش با 4 تکرار انجام شد. براي تعيين اثر تيمارها بر تراکم و وزن خشک علف هاي هرز و يونجه، نمونه برداري در بهار 1391 و3 هفته پس از دومين سمپاشي انجام شد. بررسي کارايي علف کش ها در چين اول نشان داد که مناسب ترين تيمارها براي کنترل خاکشير ايراني، متري بوزين 750 گرم در هکتار و براي کنترل خاکشير تلخ، ايمازتاپير 1 ليتر در هکتار طي 1 بار سمپاشي بود. روند کنترل وزن خشک علف هاي هرز مشابه تراکم آنها بود و تيمارهاي مناسب براي کاهش تراکم، در کاهش وزن-خشک آنها نيز مناسب بودند. يونجه در پاسخ به ايمازتاپير 1 ليتر در هکتار طي 1 و 2 بار سمپاشي بيشترين عملکرد را داشت. در مجموع، ايمازتاپير 1 ليتر در هکتار طي 1 و 2 بار سمپاشي مناسب ترين تيمار براي کنترل علف هاي هرز و افزايش عملکرد يونجه بود.

 
کلید واژه: علف کش، علف هاي هرز پهن برگ، کنترل شيميايي، يونجه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 84   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی