برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر تنش شوری بر شاخص های جوانه زنی بذر علف هرز کهورک (Prosopis farcta)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آل ابراهيم محمدتقي*,شريفي كلثوم,درويشي مهين
 
 *گروه زراعت، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

کهورک يکي ازمهمترين گونه هاي مقاوم به شوري و خشکي است. به منظور بررسي اثر تيمارهاي مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني آزمايشي در قالب طرح کاملا تصادفي انجام گرفته است. تيمارهاي مربوطه (0، 30، 60، 90، 120، 150، 180، 210 و 240) ميلي مولار نمک سديم کلريد در 3 تکرار بود. درصد جوانه زني، سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و ساقه چه در اين آزمايش اندازه گيري شد.اثر تيمارهاي مختلف شوري بر خصوصيات جوانه زني کهورک معني دار بود. بيشترين درصد جوانه زني در تيمار شاهد رخ داد ولي تفاوت معني داري با تيمارهاي 30، 60 و 90 ميلي مولار نداشت. کمترين ميزان جوانه زني در تيمار 240 ميلي مولار به ميزان 35 درصد بود. طول ريشه چه و ساقه چه نيز با افزايش ميزان شوري به طور منظم کاهش معني داري را نشان مي دهد.

 
کلید واژه: تنش شوري، جوانه زني، کهورک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 67   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی