نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزشیابی راهبردهای زیست محیطی برای توسعه پایدار کشور

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: فيض بخش واقف خاطره*,خواجوندي مهروش
 
 *بخش مهندسي محيط زيست، مركز توسعه فن آوري نيرو (متن) ایران
 
عنوان همایش: همايش ملي دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن متخصصان محیط زیست ایران
زمان:  1385دوره 6
 
چکیده: 

امروزه نقش انكارناپذير محيط زيست در فعاليتهاي اقتصادي جوامع بشري سبب شده تا اصطلاح توسعه پايدار در ادبيات جهاني مطرح گردد. توسعه پايدار درك درست از تعامل در نظام به هم پيوسته فرايندهاي اقتصادي، اجتماعي و زيست محيطي است. در حقيقت توسعه اقتصادي اجتماعي، بدون توجه به مسايل و مباحث زيست محيطي توجيه پذير نيست. افزايش آلودگي به ويژه در مناطق صنعتي موجبات نگراني كشورهاي جهان را فراهم آورده كه خود منجر به مطرح شدن آن در سطح بين المللي گرديده و چاره انديشي در اين ارتباط آغاز شده است.
در راستاي اجرايي شدن دستور كار ٢١ در برنامه هاي توسعه كشوري، كشور ايران برنامه هايي را در دست اجرا دارد تا رويكردي همه جانبه را براي محيط زيست تدوين نمايد. در اين ارتباط ايران در قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي در بخش دوم به حفظ محيط زيست، آمايش سرزمين و توازن منطق هاي و در فصل پنجم و ششم آن به مساله حفظ محيط زيست و در فصل هفتم به مقوله ارتقاي سلامت و بهبود كيفيت زندگي اشاره كرده است. جهت گيري راهبرد ملي توسعه پايدار براساس برنامه چهارم توسعه شامل، انرژي و آلودگي هوا، آب و بهداشت محيط، فقرزدايي و ساماندهي اسكان شهري و روستايي، كشاورزي و منابع طبيعي پايدار، تنوع زيستي و توسعه گردشگري طبيعي، صنايع و معادن، آموزش و تحقيقات و مديريت و كاهش مخاطرات مي باشد. با توجه به اهداف جهاني حفاظت از محيط زيست كه شامل كاهش فشارهاي زيست محيطي بر سلامت انسانها و ارتقاي وضعيت زيست بومها و مديريت صحيح منابع است و باتوجه به شيوه هاي ارزشيابي كه در دنيا براي كمي كردن راهبردهاي پايدار زيست محيطي به كار م يرود (شاخص عملكرد زيست محيطي و شاخص پايداري زيست محيطي)، در سال ٢٠٠٦ ميلادي از نظر شاخص عملكرد زيست محيطي ايران با كسب نمره ٧٠ در رتبه ٥٣ و در سال ٢٠٠٥ ميلادي براساس شاخص پايداري زيست ٣٩ در رتبه ١٣٢ در ميان كشورهاي جهان قرار گرفته است.

 
کلید واژه: توسعه پايدار، راهبردهاي زيست محيطي، شاخص پايداري زيست محيطي، شاخص عملكرد زيست محيطي، برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 254   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی