برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثر عمق کشت بر جوانه زنی کهورک ( Prosopis farcta)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آل ابراهيم محمدتقي*,درويشي مهين,شريفي كلثوم
 
 *گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم کشاورزي، دانشگاه محقق اردبيلي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

کنترل اصولي علف هاي هرز نيازمند درک اثر فاکتورهاي محيطي بر بيولوژي علف هاي هرز است.اين دانش جهت پي بردن به پويايي علف هاي هرز بخصوص پويايي بذر آنها در خاک مفيد باشد. بدين منظور آزمايشي با هدف تعيين عمق مناسب براي جوانه زني بذر کهورک در شرايط گلخانه در قالب طرح کاملا تصادفي انجام شد. تيمارهاي اعمال شده عمق (0.5 cm، 1، 1.5، 2، 2.5، 3، 3.5، 4، 4.5، 5، 5.5، 6، 6.5) در 3 تکرار بودند. نتايج تجزيه واريانس نشان داد که درصد جوانه زني بذور تحت تاثير عمق کاشت قرار گرفت. بيشترين جوانه زني در عمق 0.5 سانتي (81 درصد) اتفاق افتاد. بعد از آن به ترتيب عمق هاي1و1.5 سانتي متر (75 و 65 درصد) بيشترين جوانه زني را داشتند.در پايان هفته چهارم بيشترين درصد جوانه زني (90 درصد) در عمق 0.5 سانتي متري مشاهده شد.

 
کلید واژه: عمق کاشت، جوانه زني، کهورک
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 51   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی