برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

اثر سامانه های مختلف خاک ورزی و نوع کود نیتروژن بر تراکم علف های هرز گندم

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قيصري الهه*,حميدي رضا,كاظميني سيدعبدالرضا,كريميان نجفعلي,جمالي محمد
 
 *دانشكده كشاورزي دانشگاه شيراز
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

اين آزمايش در سال زراعي 91-90 در مزرعه تحقيقاتي دانشکده کشاورزي شيراز، منطقه باجگاه به صورت کرت هاي خرد شده، در قالب بلوک هاي کامل تصادفي با 3 تکرار اجرا شد به طوري که روش هاي خاک ورزي: خاک ورزي مرسوم (شخم، ديسک و لولر)، کم خاک ورزي (استفاده از دستگاه خاکورز مرکب) و بي خاک ورزي (کشت مستقيم بذر در زمين) به عنوان کرت هاي اصلي و دو نوع کود نيتروژن (اوره و نيترات آمونيوم) به عنوان کرت هاي فرعي بودند. نتايج نشان دادند که تراکم علف هاي هرزپهن برگ و جمعيت کل علف هاي هرز، در کليه مراحل رشد، در سامانه هاي بي خاک ورزي و کم خاک ورزي بيشتر ار سامانه خاک ورزي متداول بود با اين وجود تراکم علف هاي هرز باريک برگ تحت تاثير سامانه خاک ورزي قرار نگرفت. نوع کود نيتروژن و بر همکنش بين سامانه خاک ورزي و نوع کود نيتروژن بر تراکم علف هاي هرز باريک برگ و پهن برگ و جمعيت کل علف هاي هرز در کليه مراحل رشدي تاثير معني داري نداشتند. از آنجايي که بکارگيري سامانه هاي بي خاک ورزي و کم خاک ورزي راه مناسبي براي رسيدن به کشاورزي پايدار است، لزوم مطالعه بيشتر در زمينه تاثير اين سامانه ها و تغذيه گياهي بر قدرت رقابت و تراکم علف هاي هرز لازم مي باشد.

 
کلید واژه: گندم، سامانه هاي خاک ورزي، تراکم علف هاي هرز، نيتروژن
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 60   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی