برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تاثیر عمق دفن غده بر پتانسیل تولید غده توده های اویارسلام ارغوانی (.Cyperus rotundus L)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: روزخش محمد*,اسلامي سيدوحيد,جامي الاحمدي مجيد
 
 *گروه زراعت، دانشکده کشاورزي، دانشگاه بيرجند
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

اويارسلام ارغواني يک علف هرز مشکل ساز در مناطق گرمسيري به خصوص جيرفت و کهنوج و منطقه بيرجند مي باشد که سالانه خسارت شديدي به محصولات سبزي و جاليز وارد مي کند. در حال حاضر تحقيقات جامعي بر روي بيولوژي و اکولوژي اين علف هرز خسارت زا در منطقه انجام نشده است. اين تحقيق با استفاده از آزمايشات گلداني به منظور بررسي اثر عمق دفن بر ميزان سبز شدن غده توده هاي متفاوت اويارسلام به صورت آزمايش فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار انجام شد. توده هاي مورد ارزيابي از سه توده مناطق مختلف جيرفت، کهنوج و بيرجند جمع آوري گرديد. ده عدد غده از سه توده مورد ارزيابي با وزن و اندازه يکسان در گلدان هاي استوانه اي به قطر 12 و ارتفاع 50 سانتي متر کشت گرديد. عمق هاي مورد بررسي شامل (0 ، 2.5، 5، 20، 10 و 30 سانتي متر) با سه تکرار انجام شد. نتايج حاصل از آزمايش نشان داد که خصوصيات مرتبط با توليد غده و پيش غده در بين توده ها اختلاف معني داري داشت (P<0.01). تعداد غده و وزن غده نيز در بين سطوح مختلف عمق کشت نيز معني دار بود (P<0.01). به طور کلي با افزايش عمق کشت تعداد غده و وزن غده کاهش يافت، حال آن که توليد پيش غده تحت تاثير عمق کشت قرار نگرفت.

 
کلید واژه: بانک بذر، اويارسلام ارغواني، سبز شدن، بيولوژي علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 96   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی