برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه اثر عمق دفن بذر، دما و نور روی جوانه زنی دو گونه شقایق

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: گل محمدزاده ساجده,زعفريان فائزه*,رضواني محمد
 
 *گروه زراعت، دانشکده علوم زراعي، دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي ساري
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي تاثير عوامل موثر بر دو گونه شقايق (Papaver rhoeas و P. dubium) دو آزمايش جوانه زني به صورت فاکتوريل در قالب طرح کاملا تصادفي در 5 تکرار در سال 1391 اجرا گرديد. عوامل اولين آزمايش شامل 4 عمق دفن بذر (0، 1، 2 و 4 سانتي متر) و 4 سطح ارتفاع غرقاب (0، 1، 2 و 4 سانتي متر) و دومين آزمايش شامل دما در 3 سطح (20، 25 و 30 درجه سانتي گراد) و نور در دو سطح (تناوب نوري و تاريکي) بود. نتايج نشان داد که عمق دفن بذر و ارتفاع غرقاب به طور معني-داري درصد سبز شدن گياهچه را تحت تاثير قرار داد، بطوريكه بيشترين درصد سبز شدن گياهچه در خاک سطحي و در حالت اشباع بدون آب ايستابي به ميزان 46 درصد در گونه P. rhoeas و 40.5 درصد در گونه P. dubium مشاهده شد. همچنين درصد سبز شدن با افزايش ارتفاع غرقاب کاهش يافت، به طوريکه در ارتفاع 4 سانتي متري آب هيچ گياهچه اي از دو گونه سبز نشد. از طرفي ديگر، نور نيز نقش مهمي در جوانه زني بذور شقايق داشت كه حاكي از آن بود كه بذور شقايق فتوبلاستيک هستند. جوانه زني هر دو گونه شقايق تحت تاثير دما نيز قرار گرفت. بيشترين درصد جوانه زني در دماي 25 درجه سانتي گراد به ميزان 59.6 درصد در گونهP. rhoeas و در دماي 20 درجه سانتي گراد به ميزان 53.2 درصد در گونه P. dubium در شرايط تناوب نوري مشاهده شد.

 
کلید واژه: شقايق، جوانه زني، غرقاب، دما
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 109   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی