برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

نگاه سازمان های غیردولتی در مشارکت فعالیت های زیست محیطی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عربي فائزه*,حجازي يوسف
 
 *دانشكده كشاورزي كرج
 
عنوان همایش: همايش ملي دوسالانه انجمن متخصصان محيط زيست ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  انجمن متخصصان محیط زیست ایران
زمان:  1385دوره 6
 
چکیده: 

وجود و تنوع سازمان هاي غير دولتي نشانگر بلوغ اجتماعي و سياسي هر جامعه اي مي باشد و امروزه يكي از نقش هاي سازمان هاي غير دولتي، تلاش آنها در جلب مشاركت هاي مردمي در امر حفاظت از محيط زيست مي باشد. به منظور بالابردن ميزان مشاركت اين سازمان ها در زمينه حفاظت از محيط زيست شناخت عوامل موثر از طريق يك تحقيق علمي ضروري است كه هدف اين تحقيق را پي ريزي مي نما يد. جامعه آماري تحقيق حاضر را ۱۰۰ نفر از اعضا سازمان هاي غير دولتي مستقر در استان تهران تشكيل مي دهند كه از طريق سرشماري مورد مطالعه قرار گرفته اند. ابزار تحقيق شامل پرسشنامه اي است كه توسط اعضا سازمان هاي غير دولتي تكميل شد.
قابليت اعتماد پرسشنامه از طريق پيش آزمون و محاسبه آلفاي كرونباخ براي عوامل اعتقادي، اطلاعاتي، مديريتي، اجتماعي، اقتصادي، آموزشي و انگيزشي بالاتر از ۸۰ درصد حاصل شد. نتايج تحقيق نشان داد كه كليه عوامل در ميزان مشاركت تاثير متوسط دارند. نتايج حاصل از ضريب همبستگي گوياي رابطه معني داري بين مشاركت با سن، ميزان تحصيلات، عوامل انگيزشي و عوامل آموزشي وجود دارد.
نتيجه تحليل رگرسيون نيز بيانگر قابليت پيش بيني 50.8 درصد واريانس و متغير وابسته مشاركت از طريق متغيرهاي ميزان تحصيلات، سابقه فعاليت هاي زيست محيطي، عوامل اطلاعاتي و اجتماعي مي باشد.

 
کلید واژه: مشاركت، عوامل موثر بر مشاركت، سازمان هاي غيردولتي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 132   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی