نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اکوفیزیولوژی جوانه زنی بذر علف هرز ارشته خطایی (.Lepyrodiclis holosteoides Fenzl)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: خوردوستان زيبا*,ميقاني فريبا,بخشي خانيكي محمدرضا
 
 *دانشگاه پيام نور، تهران
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

ارشته خطايي (.Lepyrodiclis holosteoides L) علف هرزي از تيره ميخک (Caryophyllaceae) است که برخي از مزارع گندم و کلزاي کشور را آلوده کرده است. با توجه به اينکه يافته هاي جامعي درباره اثر عوامل محيطي بر جوانه زني بذر ارشته خطايي در دست نيست، پژوهش حاضر با هدف شناسايي برخي از عوامل موثر بر جوانه زني بذر اين علف هرز مشکل ساز انجام شد. بدين ترتيب، اثر دماي متناوب (18.10، 25.20، 30.22 و 30.25 درجه سانتي گراد)، خراش دهي با اسيد سولفوريک غليظ (0، 3، 6، 9، 12 و 15 دقيقه) و تيمار با جيبرلين (0، 10 و 20پي پي ام) بر جوانه زني بذر ارشته خطايي بررسي شد. نتايج نشان داد که دماي بهينه جوانه زني بذر، تناوب دمايي 25.20 درجه سانتي گراد بود. بيشترين (72 درصد) و کمترين (44 درصد) جوانه زني بذر به ترتيب پس از 3 و 15 دقيقه تيمار با اسيد سولفوريک غليظ بدست آمد. جيبرلين 10 و 20 پي پي ام اثر مشابهي بر جوانه زني بذر داشتند.باتوجه به دماي مطلوب جوانه زني بذر، به نظر مي رسد پراکنش ارشته خطايي بيشتر محدود به مناطق معتدل باشد و در مناطق گرم و مرطوب، علف هرز مشکل سازي محسوب نمي شود.

 
کلید واژه: ارشته خطايي، جوانه زني بذر، مديريت علف هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 53   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی