برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي کارايي علف کش مايسترادي (فورام سولفورن+ يدوسولفورون) در کنترل علف هاي هرز سوروف (.Echinochola colonum) و پنيرک (Malva parviflor) در ذرت دانه اي جيرفت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: ممنوعي ابراهيم*,باغستاني محمدعلي
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي جيرفت
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

به منظور کنترل علف هاي هرز سوروف و پنيرک در مزارع ذرت دانه اي با استفاده از علف کش مايسترادي و برخي علف کش هاي رايج آزمايشي در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 4 تکرار در سال زراعي 89 به اجرا در آمد. تيمارها شامل 1- علف کش نيکوسولفورون (کروز) به مقدار 2 ليتر از ماده تجاري، 2- مصرف علف کش اکوئيپ (فورام سولفوران) به مقدار 2.5 ليتر ماده تجاري، 3- مصرف علف کش تيتوس (ريم سولفورون) به مقدار 50 گرم ماده تجاري (به همراه سورفکتانت يوني 2 در هزار) در هکتار، 4- مصرف علف کش اولتيما (نيکوسولفورون+ ريم سولفورون) به مقدار 175 گرم ماده تجاري در هکتار به همراه 0.5 درصد سيتوويت، 5- مصرف علف کش برومايسيد آام (بروموکسينيل+ ام سي پي آ) به ميزان 1.5 ليتر در هکتار به همراه وجين دستي علف هاي هرز باريک برگ، 6- مصرف علف کش يو 46 کمبي فلوئيد (توفوردي+ ام سي پي آ) به ميزان 1.5 ليتر در هکتار به همراه وجين دستي علف هاي هرز باريک برگ، تيمارهاي 7، 8، 9- مصرف جديد علف کش مايستر ادي به ميزان هاي 1.25، 1.5. 1.75 ليتر در هکتار به صورت پس رويشي، 10- مصرف علف کش برومايسيد 1.5 ليتر+ نيکوسولفورون به ميزان 1 ليتر، تيمار 11- شاهد با وجين بود. نتايج نشان داد که کاربرد علف کش ها اثر معني داري بر تعداد و وزن خشک سوروف و پنيرک دارد. تيمارهاي علفکش تراکم و وزن خشک سوروف و پنيرک را يطور معني داري کاهش دادند همچنين باعث افزايش وزن دانه ذرت گرديدند. ماستروادي به ميزان 1.75 و 1.5 ليتر کارايي بسيار خوبي جهت کنترل علفهاي هرز سوروف و پنيرک دارد و عملکرد دانه ذرت را 124 درصد افزايش داد.

 
کلید واژه: کنترل شيميايي علف هرز، ذرت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 122   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی