برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزیابی عملکرد چند مدل مرسوم در تخمین تابش خورشیدی روزانه در تعدادی از ایستگاه های تابش سنجی ایران

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: افضلي گروه زهرا,بختياري بهرام*,قهرمان نوذر
 
 *گروه مهندسي آب، دانشگاه شهيد باهنر کرمان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

تابش خورشيدي يکي از مهم ترين پارامترهايي است که در بسياري از زمينه ها نظير تبخير- تعرق، هيدرولوژي، کشاورزي، هواشناسي و اقليم شناسي به ويژه در مناطق خشک و نيمه خشک داراي اهميت است. با توجه به مشکلات اندازه گيري اين متغير در ايستگاه هاي هواشناسي، معادلات متعددي جهت برآورد آن توسط پژوهشگران در سراسر جهان ارائه شده است. در پژوهش حاضر اقدام به بررسي عملکرد و واسنجي چند مدل مرسوم در برآورد تابش خورشيدي روزانه گرديد. به اين منظور از اطلاعات 5 ايستگاه تابش سنجي اصفهان، تبريز، همدان، زاهدان و زنجان طي دوره آماري 1998-2010 استفاده گرديد و تحليل هاي آماري در نرم افزارهاي اکسل و SPSS اجرا شدند. پس از محاسبه ضرايب مدل هاي مورد بررسي با استفاده از رگرسيون هاي خطي و غيرخطي بهترين مدل براي ايستگاه هاي مطالعاتي بر اساس RMSE و R2 انتخاب شدند. بر اساس R2 بهترين مدل براي ايستگاه هاي زاهدان و اصفهان مدل اول هانت و همکاران (1998) و براي ايستگاه هاي تبريز، زنجان و همدان مدل دوم هانت و همکاران (1998) به دست آمد. بهترين مدل براي ايستگاه هاي اصفهان، تبريز و زنجان با توجه RMSE مدل بريستو و کمبل (1984) و براي ايستگاه هاي زاهدان و همدان مدل هارگريوز و همکاران (1985) به دست آمد.

 
کلید واژه: تابش خورشيدي، مدل هاي تجربي، تابش ماوراء جو
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 147   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی