برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی تاثیر روش های مختلف خاکورزی بر ترکیب گونه ای علف های هرز و عملکرد در تناوب گندم -کلزا-ذرت

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: جعفرزاده ناصر*,حاتمي سپيده
 
 *مرکز تحقيقات کشاورزي و منابع طبيعي آذربايجان غربي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

اين طرح به منظور بررسي اجراي تناوب (گندم – کلزا – ذرت) با روش هاي مختلف خاکورزي جهت کنترل علف هاي هرز با حداقل استفاده از مواد شيميايي، در قالب کرت خرد شده با طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار در ايستگاه تحقيقات کشاورزي مياندوآب به مدت چهار سال (88-1384) اجرا شد تا ميزان عملکرد محصول، تراکم علف هاي هرز تحت تاثير تيمار هاي مختلف خاکورزي در طي يک دوره تناوب با سه محصول زراعي بررسي و مطالعه گردد. عامل اصلي شامل تيمارهاي خاکورزي در سه سطح و عامل فرعي در دو سطح شامل تيمار مبارزه با علف هاي هرز (کنترل شيميايي) و بدون مبارزه اجرا شد. نتايج اين تحقيق نشان داد تاثير روش هاي مختلف خاکورزي بر عملکرد گندم، کلزا و ذرت معني دار نبود در عين حال تاثير روش هاي مختلف خاکورزي بر تعداد علف هاي هرز معني دار بود. خاکورزي با گاوآهن برگردان دار به عنوان تيمار برتر در کنترل علف هاي هرز معرفي مي گردد. با اجراي تناوب گندم – کلزا – ذرت با ترکيب سيستم هاي خاکورزي مرسوم، کم خاکورزي و يا حداقل خاکورزي مي توان جمعيت علف هاي هرز و خسارت آن ها را به حداقل رساند. در تيمار گاوآهن برگردان دار گونه هاي مختلف علف هرز و مجموع علف هاي هرز کاهش يافت و کاربرد علفکش باعث گرديده جمعيت علف هاي هرز به طور محسوسي کاهش يابد.

 
کلید واژه: کم خاکورزي، تناوب، گندم، کلزا، ذرت، علف هاي هرز
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 44   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی