برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسي تاثير علف کش هاي فورام سولفورون، سولفوسولفورون، متري بوزين و آکلونيفن بر توليد گوجه فرنگي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قصاب محمدآبادي مجيد,عباس پور مجيد,نصيرپور مهدي,ظفريان مجتبي*
 
 *واحد تحقيق و توسعه مزرعه نمونه آستان قدس رضوي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
 
چکیده: 

به منظور بررسي کارايي علف کش ها در کنترل علف هاي هرز و عملکرد گوجه فرنگي، آزمايشي در سال 1389 در شهرستان چناران در استان خراسان رضوي انجام شد. آزمايش در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي در سه تکرار به اجرا در آمد. تيمارهاي آزمايش شامل علف کش سولفوسولفورون (آپيروس) در پنج سطح (0، 20، 40، 60 و 80 گرم در هکتار)، علف کش آکلونيفن (چلنج) در پنج سطح (0، 1، 2، 3 و 4 ليتر در هکتار)، فورام سولفورون (اکوئيپ) در پنج سطح (0، 1، 1.5، 2 و 2.5 ليتر در هکتار) و علف کش متري بوزين (سنکور) در پنج سطح (0، 100، 200، 300 و 600 گرم در هکتار) بود. کرت شاهد شامل شاهد با علف هرز بود. به منظور اندازه گيري صفات تعداد، وزن خشک و درصد مهار علف هاي هرز و عملکرد گوجه فرنگي در هکتار نمونه برداري 20 روز پس از تيمار علف کش و در پايان دوره رشد انجام شد. بر اساس نتايج حاصله کمترين تعداد و وزن خشک علف هاي هرز در تيمارهاي کاربرد علف کش آکلونيفن و سولفوسولفورون و فورام سولفورون و بيشترين و کمترين درصد مهار علف هاي هرز به ترتيب در کاربرد علف کش هاي آکلونيفن و متري بوزين حاصل شد. همچنين علف کش فورام سولفورون حائز بيشترين عملکرد گوجه فرنگي شد. در مجموع علف کش هاي فورام سولفورون در دز 1.5 و 2.5 ليتر در هکتار، آکلونيفن در دز 4 ليتر در هکتار، متري بوزين در دز 600 گرم در هکتار و سولفوسولفورون در دز 20 گرم در هکتار هم کنترل مطلوب علف هاي هرز و هم بالاترين عملکردهاي گوجه فرنگي را با کمترين خسارت به گياه زراعي در پي داشتند.

 
کلید واژه: دز علف کش، درصد مهار علف هرز، عملکرد گوجه فرنگي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 131   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی