نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

مطالعه برخی از عوامل موثر بر جوانه زنی بذر علف هرز فرفیون

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: زاهد سميه*,قرخلو جاويد,باقراني ناصر
 
 *
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

در پژوهش اثر نور، عمق دفن بذر و pH بر جوانه زني بذور علف هرز فرفيون خوابيده در شرايط کنترل شده مورد بررسي قرار گرفته است. نتايج نشان داد که جوانه زني بذور فرفيون خوابيده تحت تاثير pH قرار گرفته و در محيط اسيدي و يا قليايي کاهش جوانه زني خواهد داشت. تابع گوسين به کار رفته، حداکثر جوانه زني را در pH معادل 7.73 پيش بيني نمود. بر اساس نتايج تجزيه واريانس داده ها، نور باعث تحريک جوانه زني بذور فرفيون خوابيده شده است و بيش از 70 درصد جوانه زني در مقادير 16 تا 24 ساعت روشنايي به دست آمد. با افزايش عمق دفن درصد جوانه زني بذور فرفيون خوابيده کاهش پيدا کرده است. بيشترين جوانه زني براي بذوري که در عمق 2 سانتي متري از خاک کشت شده بودند مشاهده شد.

 
کلید واژه: جوانه زني، pH، نور، عمق دفن بذر
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 65   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی