برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تحلیل و مقایسه زیست محیطی تولید نیشکر و کلزا به روش سلسله مراتبی در استان خوزستان

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: عساكره عباس*,سامي مسلم
 
 *دانشگاه تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

استفاده بي رويه و نامناسب از مواد شيميايي در كشاورزي منجر به اثرات سوء زيست محيطي همچون آلودگي اب، نابودي تنوع ژنتيكي و كاهش كيفيت خاك گرديدها ست دراين مقاله اثرات زيست محيطي كشت نيشكر و كلزا در استان خوزستان بررسي و مقايسه شده است براي اين منظور از اطلاعات كشت و صنعتهاي دعبل خزائي، اميركبير و شهيد رجايي در طول پنج سال توليد استفاده گرديده است آلودگي هوا، سموم و كودهاي شيميايي به عنوان شاخصهاي الوده كننده محيط زيست در نظر گرفته شدند و با روش سلسله مراتبي مورد بررسي قرارگرفتند. هرچند اين عوامل اثرات زيست محيطي را بطور كامل ارزيابي نمي كنند ليكن براي مقايسه اثرات زيست محيطي نظامهاي كشت محصولات مناسب مي باشند. نتايج نشان مي دهند که اهميت کودهاي شيميايي، سموم شيميايي و آلودگي هوا از نظر اثرات زيست محيطي به ترتيب %53، %39.1 و %7.9 در عوامل مورد بررسي مي باشند. از اين ميان کود نيتروژن با %33.9 بيشترين اثر منفي را بر محيط زيست در استان خوزستان مي باشد. از نظر آلودگي محيط زيستي کل، توليد نيشکر در کشت و صنعت دعبل خزائي و کشت و صنعت اميرکبير و توليد کلزا در کشت و صنعت شهيد رجايي به ترتيب %37.2، %34.6، %28.2 آلودگي را به خود اختصاص دادند. مديريت مصرف کودها و سموم شيميايي و استفاده از روش هاي بيولوژيکي و سازگار با محيط، مي تواند در کاهش آلودگي موثر باشد. مديريت مصرف كودها و سموم شيميايي و استفاده از روشهاي بيولوژيكي و سازگار با محيط مي تواند در كاهش آلودگي موثر باشد.

 
کلید واژه: آلودگي زيست محيطي، نيشكر، كلزا، خوزستان
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 209   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی