برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی مفهوم خلوت در قلمروهای شهری و تاثیر ان در برقراری تعامل مطلوب (نمونه موردی: خیابان ولی عصر تهران، محدوده سه راه جمهوری تا میدان ولی عصر)

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قره حسن لو زهرا*,مديري آتوسا
 
 *دانشگاه ازاد اسلامي، واحد تهران مرکز، تهران
 
عنوان همایش: همايش ملي فرهنگ گردشگري و هويت شهري
نوع همایش:  سازمان ها و مراکز غير دولتي
حامی:  مهرانديشان ارفع، دانشگاه كرمان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 
تعاملات اجتماعي يکي از اصلي ترين موضوعاتي است که مورد عنايت مکاتب فکري و اجتماعي بوده و در شکل دادن به وحدت و هويت جمعي، نقشي در خور توجه را ايفا مي نمايد. در برقراري تعاملات اجتماعي در جهت احراز هويتي واحد در جامعه وايجاد زمينه هاي احساس در جمع و با جمع بودن، راه و ابزارهاي گوناگوني قابل طرح است که يکي از بهترين و موثرترين انها خلوت و امکان شخصي سازي در قلمروهاي شهري است [17]. و قلمروها از ان جهت اهميت دارند که بر خلاف برخي وسايل ارتباط جمعي، به دليل ارتباطي حقيقي و نه مجازي، ارتباطي دو سويه و نه يک سويه، زمينه گفتگو به معناي ديالوگ و نه مونولوگ، زمينه وحدت اجتماعي و بستر احراز هويت جامعه را از طريق ايجاد ارتباطات منطقي و مطلوب بين مردم فراهم مي کند [16] بنابراين افراد در قلمروهاي شهري همواره به دنبال سطحي بهينه از تعامل اجتماعي هستند. و اين سطح نتيجه تعادل ميان دو نيروي داشتن و نداشتن تمايل به رابطه است [19]. و خلوت به عنوان عامل تنظيم مرزها، به فرد کمک مي کند که خود را در صورت تمايل در ارتباط با ديگران قرار دهد [1]. در اين مقاله مفهوم خلوت و انواع تعامل در قلمروها مطالعه شده است. هدف تبييني تحقيق ان است که بر اساس خلوت کسب شده، سطح تعامل اجتماعي متفاوت است. اين گزاره نظري در محدوده سه راه جمهوري تا ميدان ولي عصر تهران مورد ازمون واقع شده است که در مطالعه توصيفي از روش نقشه نگاري و در تحليل استنباطي داده ها از ضريب همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج تحقيق نشان مي دهد، بين ميزان خلوت و ميزان تعامل «هم تغييري» وجود دارد. و امکان شخصي سازي درانواع قلمرو شهري ضرورتي است که به افزايش کارايي نظارت بر مرز ميان خود و ديگران مي انجامد که در ايجاد تعامل مطلوب بسيار موثر است.
 
کلید واژه: خلوت، قلمروشهري، تعامل مطلوب
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 107   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی