برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

تعیین غلظت فلزات سنگین در گیاهان و خاک معدن همه کسی و بررسی ارتباط بین گیاهان و فاکتورهای موجود در خاک

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: لرستاني بهاره,يوسفي محمود نفيسه,قوچيان مهرناز*
 
 *دانشگاه آزاد اسلامي، واحد همدان، باشگاه پژوهشگران جوان
 
عنوان همایش: همايش ملي انسان، محيط زيست و توسعه پايدار
نوع همایش:  دانشگاه آزاد اسلامي
حامی:  دانشگاه آزاد اسلامی، واحد همدان
زمان:  1388دوره -
 
چکیده: 

فعاليتهايي همچون معدن يابي باعث افزايش سطح فلزات سنگين در خاك مي شود گياهان رشد يافته در خاكهاي غني از فلزات، يونها را با درجات مختلفي جذب مي كنند مقدار جذب فلزات، به ميزان زيادي تحت تاثير عواملي چون قابليت در دسترس بودن زيستي فلزات، كه خود بوسيله فاكتورهاي داخلي و خارجي تعيين مي گردد قرار مي گيرد دراين مطالعه غلظت فلزاتي چون مس، روي، اهن و منگنز انباشته شده بوسيله 12 گونه گياهي رشد يافته در معدن مس و اهن همه كسي واقع در استان همدان اندازه گيري شد از طرفي فاكتورهاي موثر برانباشته سازي فلزات بوسيله گياهان شامل EC،PH  و مواد غذايي موجود درخاك نيز اندازه گيري شد و سپس ضريب همبستگي پيرسون بين غلظت فلزات در اندامهاي هوايي و ريشه گياهان و فاكتورهاي خاك جهت تعيين ارتباط بين گياه و فاكتورهاي خاك تعيين گرديد نتايج ما نشان داد كه گونه هاي گياهي رشد يافته برروي خاك معدن با مقادير بالاي فلزات داراي مقادير با اهميتي از اين عناصر هستند. از طرفي بررسي ارتباط بين غلظت عناصر در گياه با فاکتورهاي اندازه گيري شده در خاک نشان داد که غلظت روي و مس در بافت هاي ريشه و هوايي گياهان داراي همبستگي مثبت معني داري با غلظت اين عناصر در خاک مي باشد اين در حالي است که غلظت هاي روي، آهن و مس داراي همبستگي منفي با مقدار فسفر در خاک است.

 
کلید واژه: آلودگي خاك، انباشته سازي فلزات سنگين، ضريب همبستگي پيرسون، معدن همه كسي
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 283   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی