برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

ارزيابي فني و هيدروليکي سيستم آبياري قطره اي

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: نيك بخت جعفر*,كرمي صباح
 
 *گروه مهندسي آب، دانشگاه زنجان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
 
چکیده: 

ارزيابي فني و هيدروليکي سيستم آبياري قطره اي و قطره چکان مي تواند از هدر رفت انرژي و سرمايه و هم چنين منابع آب محدود جلوگيري نمايد. در اين راستا در پژوهش حاضر، زيرواحد آبياري قطره اي با قطره چکان از نوع طولاني مسير داخل خط در مزرعه ايجاد و مورد ارزيابي قرار گرفت. پس از نصب سيستم، حجم آب خروجي از قطره چکان ها در 3 فشار متفاوت 0.5، 1.0 و 1.5 بار اندازه گيري و دبي متناظر آن براي هر قطره چکان محاسبه شد. در نهايت پارامترهاي متوسط دبي قطره چکان ها، ضريب تغييرات ساخت، يکنواختي پخش مطلق و ضريب يکنواختي کريستيانسن در فشارهاي مختلف محاسبه شد. نتايج نشان داد سيستم مورد بررسي بهترين يکنواختي پخش مطلق را در فشار 1.0 بار با مقدار 86.59 درصد دارا بود. بالاترين ضريب يکنواختي کريستيانسن مربوط به فشار 1.5 بار با مقدار آن 91.44 درصد محاسبه شد و بهترين وضعيت ضريب تغييرات ساخت قطره چکان ها در فشار 1.0 بار با مقدار 10.78 درصد به دست آمد. همچنين نتايج حاکي از آن بودند که دبي ارائه شده توسط کارخانه سازنده معيار مناسبي براي طراحي نمي باشد و قطره چکان مورد آزمايش در هيچ کدام از فشارهاي مورد بررسي دبي مطابق با مقدار اسمي ارائه شده نداشت.

 
کلید واژه: ارزيابي سيستم آبياري، يکنواختي پخش، ضريب يکنواختي کريستيانسن، ضريب تغييرات ساخت
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
 
بازدید یکساله 193   pdf-file
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی