نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی امکان استفاده از تشت تبخیر کلاس A در شرایط گلخانه ای با وجود تنش آبی گیاه

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: آقاخاني عباس,اسلاميان سيدسعيد,رمضاني اعتدالي مجتبي*,ميرزايي سيدمحمدجواد
 
 *دانشگاه صنعتي اصفهان
 
عنوان همایش: كنگره ملي آبياري و زهكشي ايران
نوع همایش:  وزارت علوم، تحقيقات و فناوري
حامی:  دانشگاه صنعتي اصفهان
زمان:  1395دوره 2
 
چکیده: 

به منظور بررسي ميزان قابليت استفاده از اين تشت در شرايط شوري آب و خاک و همچنين شرايط گلخانه اي آزمايشي با سه تيمار شوري آب آبياري 4، 9 و 12 دسي زيمنس بر متر و چهار ميزان آبشويي 3، 17، 29 و 37 درصد در قالب طرح آماري فاکتوريل کاملا تصادفي با هفت تکرار انجام گرديد. نتايج طرح نشان داد که شرايط شور آب و خاک به صورت موثري ميزان تبخير و تعرق گياه را دچار کاهش مي کنند و اعمال آبشويي سبب افزايش آن مي گردد. در کاربرد تشت تبخير در شرايطي که گياه با تنش آبي مواجه است بايد سعي شود از ضرايب تشت پايين استفاده شود. از طرف ديگر در طول فصل رشد با توجه به ميزان تغييرات شوري خاک ميزان ضريب تشت نيز دچار تغيير شده و مقدار ثابتي نخواهد بود. بنابراين در شرايطي که گياه دچار محدويتي از لحاظ مصرف آب نباشد حتي ضرايب تشت 1 هم نخواهد توانست ميزان تبخير و تعرق را در گلخانه بدرستي برآورد کند. لذا کاربرد تشت تبخير در گلخانه در شرايط شوري آب و خاک داراي محدوديتهاي خاصي است که در هنگام کاربرد آن بايد توجه شود و کاربرد يک ضريب تشت ثابت در همه شرايط توصيه نمي شود.

 
کلید واژه: آبشويي، تبخير و تعرق، تشت تبخير، شوري، گلخانه
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 87   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی