برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان: 

بررسی اثرات تاریخ کاشت، کود شیمیایی و علف کش بر کنترل گل جالیز مصری در گوجه فرنگی

نوع ارائه: مقاله
نویسنده: قصاب محمدآبادي مجيد,بازوبندي محمد,قرباني محمدرضا,ظفريان مجتبي*
 
 *واحد تحقيق براي توسعه مزرعه نمونه آستان قدس رضوي
 
عنوان همایش: همايش علوم علف هاي هرز ايران
نوع همایش:  انجمن هاي علمي
حامی:  سازمان تحقيقات آموزش و ترويج كشاورزي
زمان:  1392دوره 5
 
چکیده: 

به منظور بررسي کارآيي تاريخ کاشت (20 ارديبهشت (رايج) و 10 خرداد)، کود شيميايي {اوره 350 کيلوگرم در هکتار (رايج)، اوره 550 کيلوگرم (رايج+ 200 کيلوگرم) در هکتار و اوره رايج+ 400 کيلوگرم در هکتار سولفات آمونيوم (ازت 21 درصد و گوگرد 24 درصد) و در مقدارهاي خرد شده دو علف کش سولفوسولفورون WG 75% (كاربرد دز 25 گرم در هکتار از فرم تجارتي دو نوبت 25 و 40 روز پس از انتقال نشا) و گليفوسيت SL41% (كاربرد دز 50 ميلي ليتر در هکتار از فرم تجارتي دو نوبت 25 و 40 روز پس از انتقال نشا) بر کنترل گل جاليز در گوجه فرنگي آزمايشي در قالب طرح پايه بلوک هاي کامل تصادفي با آرايش اسپليت فاکتوريل با 18 تيمار در سه تکرار در سال 1391 در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي مشهد به اجرا در آمد. در اين تحقيق شاهد بدون علف هرز و شاهد با علف هرز نيز در نظر گرفته شد. بر اساس نتايج اين تحقيق هيچ کدام از تيمارهاي کود شيميايي نتوانستند صفات مربوط به گل جاليز و عملکرد گوجه فرنگي را تحت تاثير قرار دهند و از طرفي تيمار کاربرد علف کش نيز عملکرد را نتوانست آن گونه که مورد انتظار بود افزايش دهد بنابراين در مجموع مي توان پيشنهاد کرد که تاريخ کاشت 20 ارديبهشت به تنهايي و در صورت آلودگي شديد کاربرد ترکيب تيماري تاريخ کاشت 20 ارديبهشت به همراه علف کش رانداپ مي توانند بهترين تاثير را در کنترل گل جاليز و افزايش عملکرد گوجه فرنگي داشته باشند.

 
کلید واژه: گل جاليز، سولفات آمونيوم، کنترل علف هرز، عملکرد
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
 
بازدید یکساله 86   pdf-file
 
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی